Hoppa till huvudinnehåll

Ökade investeringar i budgeten i Vörå

En närbild av dörren till Vörå kommungård som föreställer kommunvapnet.
Arkivbild: Vörå kommun En närbild av dörren till Vörå kommungård som föreställer kommunvapnet. Bild: Yle / Jonny Smeds vörå kommungård,Vörå,Österbotten (historiskt landskap)

Ökningar och tidigareläggningar av investeringar blev resultatet när fullmäktige i Vörå samlades på tisdagkväll.

Skolor och vägar och markinköp fick mer pengar.

Höjda investeringsanslag

Koskeby skola fick 200 000 euro i planeringsanslag 2017, saneringsanslagen på 150 000 euro för Tegengrenskolan tidigarelades med ett år och starten sker 2017. Bufferten för byggnadsplanevägar höjdes med 100 000 euro till 200 000 euro för 2017 men användningen kräver skilt beslut i tekniska nämnden.

Anslaget för markinköp höjdes också med 50 000 euro till 200 000 euro för 2017.
Driftsbudgeten godkändes som sådan.

Läs också