Hoppa till huvudinnehåll

Sibboskolor utvidgas - enhetsskola i Söderkulla kan bli störst i Finland

Sipoonlahden koulu i Sibbo, Söderkulla
Tanken är att utvidga Sipoonlahden koulu. Också Söderkulla skolcentrum flyttar in. Sipoonlahden koulu i Sibbo, Söderkulla Bild: Yle/Sune Bergström sipoonlahden koulu

Sibbofullmäktige hade ett maratonmöte på måndagen, från klockan 15 till klockan 23. En fråga som väckte mycket debatt var utvidgningen av skolan Sipoonlahden koulu i södra Sibbo. Fullmäktige beslöt också om skattesatsen för nästa år.

Kommunfullmäktige i Sibbo godkände projektplaner för utvidgningen av bildningscentret Nickby hjärta samt Sipoonlahden koulu på måndagen. Dessutom godkändes en projektplan för byggandet av daghemmet vid Nickby hjärta.

Elevantalet växer, vilket gör att nya lokaler behövs.

När Sipoonlahden koulu utvidgas är tanken att Söderkulla skolcentrum flyttar in där.

Vad gäller Nickby hjärta så är tanken att bygga en gymnastiksal, nya skollokaler för årskurs 1–6 och förskolelokaler för cirka 350 barn.

Elevantal väckte debatt

Fullmäktiges ordförande Christel Liljeström (SFP) säger att det blev en hel del debatt om speciellt Sipoonlahden koulu under måndagens möte.

– Främst handlade det om dimensioneringen på 1 300 elever, och om man vill profilera kommunen genom att bygga Finlands största enhetsskola, säger Liljeström.

Fullmäktigeordförande Christel Liljeström från Sibbo.
Arkivbild av Christel Liljeström. Fullmäktigeordförande Christel Liljeström från Sibbo. Bild: Yle/Katarina Lind politiker

Bland annat önskade en del ledamöter mer utredningar kring till exempel säkerhet, trafikarrangemang, undervisningssättet och ledarskapet i huset. Önskemålen ska användas för att komplettera planen under den fortsatta behandlingen.

Det kom förslag om att återremittera projektplanerna för Nickby hjärta och Sipoonlahden koulu, men förslagen förlorade efter omröstning. En ledamot ville att planen för Sipoonlahden koulu inte skulle godkännas, men förslaget understöddes inte.

Plantåget har tuffat på

– Det blev också en hel del diskussion om processen och om hur planerna har kunnat ändras så mycket från de vi började med utan att politikerna har märkt det, säger Christel Liljeström.

Planen för Sipoonlahden koulu har gått igenom ett antal olika instanser. I varje instans har det enligt Liljeström knarrats lite, men tåget har ändå rullat på.

– Mest handlade diskussionen om politiska styrgrupper och vad deras roll är.

Till exempel i fallet Sipoonlahden koulu har styrgruppen varit bra sammansatt med representanter för bland annat lärarkåren, elevkåren, sakkunniga, tjänstemän och politiker.

Men enligt Liljeström har gruppens uppgift främst varit att den har fått en del information om planerna och diskuterat dem.

– Alla har inte varit nöjda med olika lösningar, men planerna har ändå gått vidare som sådana, säger hon.

Budgetberedningen fortsätter på tisdag

Investeringsdelen för Nickby hjärtas utvidgning ska ännu godkännas skilt. Utvidgningen påverkar budgeten från 2018 och framåt.

ingången till kungsvägens skola/nickby hjärta i sibbo
Skolcentrumet Nickby hjärta stod klart den här hösten. ingången till kungsvägens skola/nickby hjärta i sibbo Bild: Yle/Stefan Härus kungsvägens skola,Nickby,Sibbo

Planerna för Sipoonlahden koulu ska ändå beaktas redan i budgeten för 2017, vilket betyder att de är relativt klappade och klara.

– Men visst ska de behandlas ännu i utskott och styrelsen framöver, så på det viset var fullmäktiges beslut inte det sista klubbslaget.

Sibbofullmäktige sköt upp budgetbehandlingen till tisdag kväll. Man fattade ändå beslut om skattesatserna för 2017.

Kommunalskatten höjs inte, utan hålls på 19,25 procent. Fastighetsskattesatsen för obebyggda byggnadsplatser höjs från 3 procent till 4 procent, i stället för 6 procent som kommunstyrelsen föreslog.