Hoppa till huvudinnehåll

Starka namn för eutanasi i medborgarinitiativ

Blombukett på bord.
Blombukett på bord. Bild: YLE / Marcus Rosenlund äldreomsorg,blommor,sjukhus

Ett medborgarinitiativ för att Finland ska legalisera eutanasi vid utsiktslöst lidande publicerades i dag. Bakom initiativet står fem tidigare riksdagsmän och det har undertecknats av många samhällspåverkare.

Esko Seppänen, Iiro Viinanen, Ilkka Taipale, Osmo Soininvaara och Henrik Lax har varit initiativtagare i frågan.

Därtill har drygt 70 medborgare fungerat som första undertecknare.

Bland dem finns författaren och ex-politikern Jörn Donner, psykiatern, författaren och ex-politikern Claes Andersson, Kones styrelseordförande Antti Herlin, tonsättaren Kaj Chydenius, författaren Kaari Utrio, tidigare chefen för Finlands Bank Sirkka Hämäläinen, ex-fotbollsspelaren och närvårdaren Atik Ismail, professor J.P. Roos, ordförande för Svensk Ungdom Ida Schauman och ex-chefredaktören för Helsingin Sanomat Janne Virkkunen.

Sittande riksdagsledamöter har inte blivit tillfrågade att vara med på listan eftersom de kommer att fungera som mottagare.

Rätt att dö om lidandet är olidligt och inte går att åtgärda

Personerna bakom initiativet vill att riksdagen vidtar lagberedningsåtgärder för att stifta en lag om eutanasi och att legalisera eutanasi i Finland.

Dödshjälp borde enligt initiativet vara möjlig för dem som lider outhärdligt och inte får lindring på medicinsk väg, eller om patienten lider av en obotlig sjukdom som kommer att leda till döden inom en nära framtid även utan eutanasi.

Patientens tillstånd ska alltså vara hopplöst, utan hopp om förbättring eller tillfrisknande.

Initiativtagarna påpekar att saken gäller högst några hundra personer per år i Finland.

Övriga villkor som ska uppfyllas för att dödshjälp kan bli aktuellt är att patienten av läkare blivit informerad om sitt tillstånd - inklusive prognos och vårdalternativ- och att patienten är myndig, kognitivt kompetent, förmögen att vidta rättshandlingar.

Patienten får inte ha utsatts för påtryckningar eller manipulation utan ska själv upprepade gånger ha uttalat sin önskan om dödshjälp. Läkaren ska i sin tur vara övertygad om patientens önskan och att patienten inte lider av psykiatrisk sjukdom. Läkaren ska ha konsulterat åtminstone en opartisk läkare, som också bör ha träffat patienten.

Läkare kan inte tvingas till eutanasi

Undertecknarna - av vilka många är läkare - vill också att kommunerna eller sjukvårdsdistrikten ska ordna kvalitativ palliativ vård samt terminalvård, och att den vården sedan står till buds för alla människor i hela Finland.

Enligt initiativtagarna stöder 85 procent av finländarna tanken på dödshjälp. Också majoriteten av sjukskötarna och läkarna uppges vara för aktiv dödshjälp.

Läkarförbundet kan av etiska skäl inte godkänna att livet förkortas med eutanasi.

Enligt initiativet kan läkare eller vårdpersonal inte tvingas att vara med om eutanasi.