Hoppa till huvudinnehåll

Sysselsättning och skattepolitik i fokus i SDP:s skuggbudget

SDP-ordföranden Antti Rinne
SDP-ordföranden Antti Rinne Bild: Jarno Kuusinen / All Over Press budgetar,Finlands Socialdemokratiska Parti (SDP),Antti Rinne,politik

I sin skuggbudget för 2017 presenterar SDP en lång lista med åtgärder för att förbättra sysselsättningen. Enligt partiets uträkningar skulle de dynamiska effekterna av budgeten bidra till att skapa 38 000 nya arbetsplatser.

Via satsningar på byggande, renoveringar och infrastruktur räknar SDP med att skapa 13 000 nya arbetsplatser. Genom att införa en så kallad sysselsättningssedel (lönestöd på 700 euro för arbetslösa) samt genom att ålägga kommunerna att anställa långtidsarbetslösa vill SDP skapa ytterligare 19 000 arbetstillfällen.

Vidare föreslår socialdemokraterna en tillfällig sänkning av arbetspensionsavgiften för åren 2017-2018, som skulle ge staten en inbesparing på 100 miljoner euro och skapa 4 000 nya arbetsplatser.

Nog med nedskärningar

Ett genomgående drag i SDP:s skuggbudgetförslag är att vi sett tillräckligt med nedskärningar, och att det nu är dags att föra en sysselsättande och omfördelande politik. Partiet vill bland annat se över nedskärningarna av kommunernas statsandelar till ett sammanlagt värde av 270 miljoner euro.

SDP efterlyser också mer satsningar på infrastruktur (100 miljoner), lönestöd (75 miljoner), ungdomsgarantin (28 miljoner), studiestödet (47 miljoner) och universiteten (46 miljoner). Vidare vill SDP satsa 100 miljoner euro på renoveringen av mögelskolor, daghem och bibliotek.

Omfördela skatterna

Enligt SDP kunde många av regeringens nedskärningar undvikas om de skulle omfördelas så att den finansiella sektorn, arvtagarna och höginkomsttagarna betalar mer skatter än idag.

I skuggbudgeten ingår bland annat justeringar av inkomstskatteskalan (+75 miljoner euro), en skatt på placeringsförsäkringar (+115 miljoner), införandet av en finansmarknadsskatt (+230 miljoner), höjd kapitalskatt (+136 miljoner), slopandet av företagaravdraget (+66 miljoner) samt en justering av avdragsrätten för koncernlån (+60 miljoner).

SDP vill också slopa regeringens Sipiläs sänkningar av arvs- och gåvoskatten (+59 miljoner euro) samt skatten på skogsegendom som ges i gåva (+13 miljoner), samt införa en så kallad kraftverksskatt för oförtjänta vinster inom handeln av utsläppsrätter (+115 miljoner euro).

SDP föreslår också en ny "hälsorelaterad skatt" som skulle ersätta sötsaksskatten och inbringa 100 miljoner euro per år.

Som motvikt till ovannämnda skattehöjningar vill SDP höja på den nedre gränsen för mervärdesskattepliktig affärsverksamhet (-100 miljoner). Partiet har också reserverat 20 miljoner euro för skatteavdrag för anställandet av en första arbetstagare.

Pengar ur Sitra och Finlands Bank

Enligt SDP:s uträkningar skulle budgeten visa på ett överskott på drygt 370 miljoner euro, jämfört med regeringens budget.

Överskottet täcks ändå helt av de över 400 miljoner euro som SDP vill ta ut ur Sitras (Jubileumsfonden för Finlands självständighet) och Finlands Banks balansräkningar. Utan dessa poster skulle SDP:s skuggbudget vara i stort sett kostnadsneutral i förhållande till regeringens budget för 2017.

Riksdagen debatterar oppositionens skuggbudgetar på onsdag.