Hoppa till huvudinnehåll

Unga män får prata om känslor

Tommi Sarlin Miessakki.
Tommi Sarlin tror på att det är lite lättare att vara en yngre man, det finns mer svängrum för att till exempel att tala om känslor. Tommi Sarlin Miessakki. Bild: Ulrica Fagerström/ Yle tommi sarlin

Den här veckan tillägnas de finländska männen. För tolfte året i rad arrangerar organisationen Miessakit en mansvecka för att lyfta fram frågor i anknytning till män som av en eller annan orsak borde diskuteras.

Mycket är bra för männen i Finland idag, konstaterar terapeuten Tommi Sarlin på organisationen Miessakit.

- Det finns stöd för män och nya generationer har bättre verktyg att tala om känslor och tankar. Men fortfarande finns det problem med mannens roll både i familjen och i samhället.

Kvällshimmel.
Kvällshimmel. Bild: Ulrica Fagerström kvällshimmel

Att vara man är att vara tyst om det svåra?

Det är den stereotypa könsrollen som kör in mannen i ett hörn där det inte finns utrymme för honom att vara öppen, att visa sig svag och prata om att han kanske mår dåligt.

- Mannen vill gärna ta den klassiska rollen av vara stark, men den är samtidigt begränsande, säger Sarlin.

Hos yngre ser det som sagt bättre ut, bland dem har en förändring skett.

- De yngre männen har större svängrum. De får vara mjukare.

Gata på kvällen.
Gata på kvällen. Bild: Ulrica Fagerström gata

Våld på gatan

Det som Miessakit vill lyfta fram i samband med mansveckan i år är att män behöver prata då de upplevt våld.

Och 55% av männen har gjort det – hemma, på jobbet eller på gatan.

Kvinnor är också utsatta för våld och Finland är statistiskt sätt ett våldsamt land, åtminstone på sina ställen, men nu handlar det yttryckligen om männen.

Yngre män, 15-25-åringar, är de som oftast råkar ut för gatuvåld. Händelsen kan bli traumatisk, speciellt för att det kanske inte finns utrymme att prata om den efteråt.

En frostig gren.
En frostig gren. Bild: Ulrica Fagerström Kyla

Våld hemma

Men ännu svårare mentalt är det för en man att tala om våld han utsatts för hemma. Fysiskt eller psykiskt.

Gärningsmannen kan vara ett syskon, ett barn, en förälder eller den egna partnern – manlig eller kvinnlig.

- 75% av de män som råkat ut för fysiskt eller psykiskt våld hemma har aldrig talat om det med någon. De känner skam, säger Sarlin.

Därför, menar Sarlin, är det viktigt att lyfta fram frågan i media, så att berörda män förstår att det gäller också andra.

I siffror handlar det om över 8000 fall per år där män utsatts för våld i en nära relation.

Ju mer problem som samlats på hög - till exempel arbetslöshet, social utslagenhet, problemanvändning av alkohol och droger samt kriminalitet - desto större är sannolikheten för att det också förekommer våld.

Strandgräs.
Strandgräs. Bild: Ulrica Fagerström strandgräs

Våld utan muskler

Elaka, nedsättande saker som sägs lämnar också spår och där är män och kvinnor lika bra på att vara dåliga.

Båda könen gör sig skyldiga till mental misshandel.

- Kvinnan i en relation kan till exempel vara mycket svartsjuk, ha ett onormalt kontrollbehov, pika mannen regelbundet eller jämföra honom med andra till deras fördel. Det är också psykiskt våld.

Också där kan öppenhet och diskussion bli nyckeln till att gå vidare.

- Första steget är att erkänna att det finns våld i förhållandet. Vilket inte är lätt, säger Sarlin.

Andra steget är att berätta om saken för en utomstående, vem som helst.

- Vad har hänt, hur känns det och vad tänker mannen om det?

Tredje steget är att ta kontakt med professionell hjälp.

Kvällshimmel.
Kvällshimmel. Bild: Ulrica Fagerström kvällshimmel

Diskuterandet är viktigt, för det händer saker i en människa då hen pratar om känslor.

- Männen kan uppleva lättnad och att stressen minskar. De känner sig starkare och förstår att de kan göra saker på ett nytt sätt.

Organisationen Miessakit erbjuder samtalsdiskussioner, redan nu individuella som går att boka också på svenska samt i grupp på finska från och med början av 2017.

Grupperna är indelade enligt två teman, våld på gatan respektive våld hemma.

Läs också