Hoppa till huvudinnehåll

Elever i Katedralskolan ska få lära sig forska på riktigt

Elever forskar tillsammans med forskare Tom Wiklund
Dora Lagerspetz och Anna Merne forskar tillsammans med forskare Tom Wiklund. Elever forskar tillsammans med forskare Tom Wiklund Bild: Yle/Christoffer Kaski tom wiklund

Elever i Katedralskolan i Åbo ges en möjlighet att delta i akademisk forskning vid Åbo Akademi. Det här sker genom ett samarbete inom ramarna för ett projekt som kallas StÅT-projektet.

Två av eleverna som är med är Dora Lagerspetz och Anna Merne, som båda går på årskurs två i gymnasiet. De är båda två väldigt intresserade av ämnet biologi och hoppas bli veterinärer i framtiden. De ser fram emot att få forska på riktigt.

- Jag ser fram emot att få ha roligt och forska i det som jag är intresserad av, säger Lagerspetz.

Merne håller med och säger att det ska bli roligt att få laborera och arbeta praktiskt.

- Jag har inte läst biologi i gymnasiet ännu så det här är säkert en jättebra erfarenhet. Inte minst med tanke på studentskrivningarna, säger hon.

Pågår under hela läsåret

Samarbetet mellan Katedralskolan och Åbo Akademi har redan pågått fem läsår och varit uppskattat av både elever, föräldrar och lärare. Eleverna arbetar i grupper om 2-3 och de hade ett antal olika forskningsprojekt att välja mellan.

Forskningen kommer sedan att pågå längs med läsåret. Sammanlagt tar forskningen ungefär en vecka och pågår då och då. I arbetet inkluderas såväl informationssökning som själva forskningsarbetet och slutligen förberedelser för själva presentationen.

I slutet av läsåret ska eleverna presentera sina forskningsresultat på en internationell naturvetenskaplig elevkonferens. De tre städerna som representeras på konferensen är Stockholm, Åbo och Tallinn. Därav kommer också namnet StÅT-projektet.

Antibiotikaresistenta bakterier

Forskaren som Merne och Lagerspetz ska samarbeta med heter Tom Wiklund och forskar i akvatisk patologi. Projektet de nu ska ta sig an handlar om att studera antibiotikaresistenta bakterier hos fiskar.

Wiklund säger att en bra forskningsidé kan uppstå när som helst.

- Plötsligt under en diskussion kommer det fram någon intressant problemställning, som man vill forska i.

Därefter är det viktigt att forma en hypotes och skapa en bra forskningsplan.

- Problemställningen måste vara aktuell och sedan måste man kunna övertyga forskningsfinansiärerna om att ämnet är viktigt, säger Wiklund. Ämnet måste vara viktigt för någon, annars är det inte värt att forska i.

Han säger också att många olika problem kan uppstå under inledningen av en forskningsprocess.

- Till exempel kan det hända att forskningen inte alls går åt det håll man vill. Då måste man helt enkelt rikta in sig på nytt och gå åt ett annat håll.

Om forskningsplanen är välgjord är det bara är att tuta och köra, säger Tom Wiklund.

Merne och Lagerspetz är ivriga med att få sätta igång med forskningen.

- Jag fick bekanta mig med bakterier och antibiotika under min praoperiod. Därför tycker jag att ämnet är intressant, säger Lagerspetz.

- Jag tycker att sättet att studera är intressant, så jag vill lära mig och få en grund och förståelse, säger Merne.