Hoppa till huvudinnehåll

Korsholm satsar på barn och unga de närmaste åren

Skolcentrums hälsostation i Korsholm.
Skolcentrums hälsostation i Korsholm. Skolcentrums hälsostation i Korsholm. Bild: YLE/Rolf Granqvist skolhälsovård

Korsholm investerar stort i skolor och daghem de närmsta åren. När det gäller budgeten för år 2017 är man försiktigt optimistisk och styrelseordförande Michael Luther (SFP) konstaterar att de inbesparingar man gjort under 2016 har burit frukt.

- Sektorerna har kunnat hålla sina ramar och skatteinkomsterna är bättre än vad vi kunde hoppas, säger Luther.

För år 2016 landar Korsholm på ett litet överskott. Man lyckades med inbesparingskravet på en miljon euro med hjälp av samarbetsförhandlingarna man hade under året. Framförallt har man kunnat effektivera arbetssätten inom bland annat vården.

- Det är ett stort tack till personalen för att man tagit det hela på allvar.

Strävar efter överskott 2017

Budgeten för 2017 är närmare 96 miljoner euro. Positivt för nästa år är att Korsholm kan vänta sig mer statsandelar i form av bland annat skärgårdsstöd. För nästa år räknar man med ett överskott på dryga två miljoner euro.

Kostnaderna för specialsjukvården har också hållits på en bra nivå och med vidare satsningar på öppen vård hoppas man också i framtiden kunna hålla ner kostnaderna för vården. Framförallt när det gäller vården av äldre.

Michael Luther
Styrelseordförande Michael Luther. Michael Luther Bild: Yle/Amanda Bieber medlem i hjärtgruppen

- Det här arbetet fortsätter och det är ett samarbete mellan primärhälsovården och socialvården. Vilken typ av personal det kommer att handla om vet vi inte ännu, men sannolikt är det traditionell hemservice och hemvård, säger Luther.

Investerar i skolor och daghem

När det gäller investeringar har Korsholm en budget på 13 miljoner euro för nästa år. De fem närmaste åren kommer kommunen att investera 49 miljoner euro.

Det är framförallt på barn och unga som kommunen nu satsar i form av nya skol- och daghemsbyggnader.

Skolcentret i Kvevlax kommer att gå vidare och det hoppas man ha klart år 2019.

Finskspråkiga Keskuskoulu ska utvidgas under 2017. Under nästa år ska man också komma igång med planeringen av Smedsby- Böle skolcenter.

Centret ska ta i beaktande alla olika stadiers behov och dessutom också innefatta musikinstitutet och ungdomslokalen. Skolcentret ska bli klart till hösten 2019.

- Det är bra att vi kommer igång med våra satsningar både i skolcentrum och Kvevlax när det gäller lärcentret så att vi får de utrymmen som behövs.

När det gäller daghem ska Solbackens daghem i Smedsby bli klart under 2017. Likaså ska Solf daghem bli klart under nästa år.

Hälsovårdscentralen tampas med problem med inomhusluften och ska renoveras och förbättras under nästa år. För det ändamålet har kommunen budgeterat 1,2 miljoner euro.

Fler hyresbostäder i kommunen

I Korsholms har det också varit brist på hyresbostäder och det ska småningom åtgärdas. Som det är nu äger Korsholm cirka 200 bostäder som kan hyras ut men i framtiden hoppas man kunna utöka det här antalet med 50-60 lägenheter.

Invånarantalet i kommunen har fortsatt att växa vilket betyder att kommunen fortsättningsvis satsar på infrastruktur det vill säga vägar och avlopp i planeområden.

Utbyggnaden av avlopp i glesbygden sätts däremot på is eftersom staten inte har gett klara direktiv om vilka regler som i framtiden kommer att gälla för avlopp.

Samma inkomstskattesats

När det gäller inkomstskattesatsen föreslår kommunstyrelsen för kommunfullmäktige att den ska hållas oförändras, det vill säga på 20,75 procent.

Fastighetsskatten föreslås också förbli oförändrad. Men för obebyggda tomter på planeområde föreslås att fastighetsskatteprocentsatsen höjs till sex procent.

Just nu ser det alltså rätt ljust ut för Korsholms del och styrelseordförande Michael Luther ser inga större orosmoln i horisonten. Inga nya samarbetsförhandlingar är på kommande som det ser ut nu. Men världsläget påverkar naturligtvis också Korsholm.

- Den allmänna ekonomiska utvecklingen i landet är en osäkerhetsfaktor och det att vi nu har en president i USA som är annorlunda. Många har sagt att vi kanske får en världsomfattande nedgång i ekonomin. Sådant kommer att påverka vår omgivning. Det påverkar våra företag och kommunerna är beroende av de inkomster som kommer därifrån, konstaterar Luther.

Fullmäktige tar ställning till styrelsens budgetförslag för 2017 den 17 november.

Läs också