Hoppa till huvudinnehåll

Skärgårdsdelegationen: Skärgården måste garanteras postservice

Brev i skärgården
Brev i skärgården Bild: YLE/Linus Hoffman postutdelning

I den åboländska skärgården vill Posten dela ut brev bara en gång i veckan. Enligt Skärgårdsdelegationens ordförande Hanna Kosonen (C) skulle det vara en märkbar försämring av postservicen i skärgården.

- I huvuddrag är förslaget till ny postlag bra, men jag motsätter mig att allt fler hushåll räknas till svårtillgänglig glesbygd, som skulle få postutdelning en gång i veckan. Förändringen berör främst öar.

I nuläget är det här cirka 300 hushåll i landet som inte får post fem dagar i veckan på grund av att de är svårtillgängliga, men enligt lagförslaget utvidgas det här till upp till 1 000 hushåll.

Skärgårdshavet på vårvintern, öppet hav med några isflak.
Skärgårdshavet på vårvintern, öppet hav med några isflak. Bild: Yle/ Nora Engström islossing

Enligt förslaget ska posten delas ut åtminstone en gång i veckan i skärgården och ödemarker som är svårtillgängliga och som exempelvis inte finns nära en väg som är i bruk året runt. För skärgårdens del gäller det här den delen av skärgården som inte har regelbunden förbindelsebåtstrafik.

"Misstag att Skärgårdsdelegationen saknas från listan"

Kommunikationsministeriet har nu sänt propositionen om reformen av postlagen på remiss, och man har särskilt listat 61 organisationer och instanser som man bett att få synpunkter av. Bland dem finns Sametinget, Kommunförbundet, Fritidsboendes förbund, Invalidförbundet och Finlands Taxiförbund. Däremot saknas Skärgårdsdelegationen, Pargas stad och andra representanter för skärgården.

Hanna Kosonen var inte ens medveten om att de föreslagna nedskärningarna förrän Yle ringde upp henne.

Postlådor på landet.
Postlådor på landet. Bild: YLE / Pia Santonen service

- Det är nog bara ett misstag att Skärgårdsdelegationen saknas på listan, säger Kosonen. Var och en har rätt att ge synpunkter på propositioner och lagförslag som behandlas, så Skärgårdsdelegationen kommer givetvis att ta upp ärendet på nästa möte och vi kommer att framföra våra egna synpunkter.

Pargas stad överväger att ge sina synpunkter - "påverkar många Pargasbor"

Också Pargas stad överväger att ge sina synpunkter på förändringarna i postlagen.

- Det är troligen stadsstyrelsen som i så fall skulle behandla saken, säger stadsdirektör Patrik Nygrén. Det är klart att det påverkar många Pargasbor.

Pargas stadsdirektör Patrik Nygrén
Patrik Nygrén. Pargas stadsdirektör Patrik Nygrén Bild: Yle/Johanna Ventus stadsdirektör patrik nygrén

Enligt Hanna Kosonen verkar skärgårdens och glesbygdens rättigheter i övrigt att tillgodoses på en god nivå i lagförslaget, förutom då det gäller den yttre skärgården.

- I Skärgårdsdelegationen gör vi vårt yttersta för att också de svårtillgängliga skärgårdsområdena ska garanteras postservice, lovar Kosonen.

Synpunkter på regeringens proposition till postlag ska ges senast 7.12.2016

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland