Hoppa till huvudinnehåll

Baby föddes med hjärnskada vid Borgå bb – fallet utreds av Valvira

Förlossningssal på ÅUCS
Förlossningssal på ÅUCS Bild: Yle/Nora Engström förlossningssal

En baby föddes med en hjärnskada vid Borgå sjukhus förlossningsenhet. Valvira utreder nu om avvikelser från den normala praxisen har inträffat.

Enligt ett nyhetstips som Yle Östnyland har fått handlar fallet om att en ansvarig läkare i våras i samband med en förlossning gjorde en felbedömning och väntade för länge med att göra ett kejsarsnitt.

Tf överläkare Satu Klockars vid avdelningen för förlossningar och gynekologi vid Borgå sjukhus konstaterar att hon inte kan kommentera ett enskilt fall, men säger så här:

- Jag kan bekräfta att vi har ett barn som har fötts med en hjärnskada och det utreds nu i Valvira.

Valvira är tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården.

Läkaren på plats var en utomstående jourhavande läkare

Vi har också fått höra att läkaren har fått gå på grund av det här – är det något du kan bekräfta?

- Läkaren i fråga har bara varit jourhavande läkare här, som då och då har jobbat hos oss när vi har behövt utomstående jourläkare.

Det handlar alltså inte om att någon skulle ha blivit uppsagd. På frågan om den kvinnliga läkaren kommer att fortsätta göra jourjobb vid förlossningsenheten i Borgå svarar Klockars så här:

- Vår jour tar ju slut vid årsskiftet då förlossningsenheten stänger, och nu har vi inte behövt använda oss av den här läkaren. Så nej, hon kommer inte att arbeta som jourhavande läkare här nu.

Skylt för förlossningsavdelningen i Borgå Sjukhus
Skylt för förlossningsavdelningen i Borgå Sjukhus Bild: Yle/Stefan Paavola förlossning,bb på borgå sjukhus

Vilka direktiv följer förlossningsläkarna?

Vilka direktiv följer då förlossningsläkarna i samband med en utdragen förlossning? Klockars konstaterar igen att hon inte kan ta ställning till det här enskilda fallet, men överlag följer man alldeles vanliga direktiv för hur man sköter förlossningar.

Det handlar om saker som läkarna bland annat lär sig under specialiseringar.

- Alla förlossningar är olika. Det är ganska komplext att berätta hur man avgör hur en förlossning ska framskrida.

Klockars säger ändå att det handlar om att man tittar på hjärtljud och på hur förlossningen överhuvudtaget har framskridit. Man avgör också om det finns förutsättningar till att förlösa nedre vägen, bedömer hurdana sammandragningarna är och så vidare.

- Det är flera saker som måste tas i betraktande då man gör sina beslut hur man sköter en förlossning, säger hon.

Sjukhusen prioriterar vanliga förlossningar

Överlag när det gäller förlossningar anser man vid sjukhusen att en vanlig förlossning är ett tryggare alternativ än ett kejsarsnitt, som är en stor operation. Om förutsättningar för en vanlig förlossning finns och mamman och barnet mår bra är det ändamålsenligt att förlösa nedre vägen, förklarar Klockars.

Att förlossningsläkare skulle undvika ett kejsarsnitt så länge som möjligt för att det är ett dyrare alternativ är något Klockars absolut avfärdar.

- Absolut inte! Det är inte fråga om det att förlossningsläkaren skulle tänka på någon ekonomi.

Skylt för förlossningsavdelningen i Borgå Sjukhus
Skylt för förlossningsavdelningen i Borgå Sjukhus Bild: Yle/Stefan Paavola förlossning

Läkaren som i sista hand har ansvaret

Vi har fått höra att barnmorskan i det här fallet var av annan åsikt än läkaren, men att läkaren tyckte att man skulle vänta med snitt. Är det här något du kan kommentera?

- Jag kan inte säga något annat än att läkaren tar ansvaret för förlossningen den sköter i de fallen då läkaren rings på plats.

Hur ofta händer då så här allvarliga incidenter vid förlossningsenheten vid Borgå sjukhus?

- Det är Valvira som utreder om något vårdfel har förekommit i det här fallet eller inte.

Alla fall som anmäls går inte till Valvira

Är det ofta som fall går till Valvira för utredning?

- Det är ju patienterna som av olika orsaker kan be om utredande angående olika saker, det händer ju nog flera gånger per år. Men alla fall går ju inte till Valvira. Ibland kommer ett utlåtande till exempel från mig som överläkare eller av den läkare som har skött förlossningen.

Klockars konstaterar att förlossningar är känslofyllda och att det inte går att förutspå hur en förlossning ska gå.

- Det behöver ju inte gå tokigt på något sätt, men förlöserskan kanske tycker att saker borde ha skötts på ett annat sätt och då måste man svara på de frågorna.

Hur ser du på Borgå sjukhus förlossningsenhet i förhållande till de större sjukhusen när det gäller sådana här situationer?

- Det förekommer i alla sjukhus nog, jag tror inte att det här är annorlunda här i Borgå jämfört med någon annanstans.

Borgå förlossningsavdelning  i Borgå sjukhus
Borgå förlossningsavdelning i Borgå sjukhus Bild: YLE / Hanna Othman borgå förlossningsavdelning

Oklart när utredningen är klar

Utredningen kommer att visa om läkaren i det här enskilda fallet har begått ett vårdfel eller inte. Klockars kan inte säga när utredningen kommer att bli klar, men sjukhuset har gett sina utlåtanden och inväntar nu svaret.

Frågan är hur Borgå sjukhus rykte kommer att påverkas, om utredningen visar att det handlar om ett vårdfel.

- All negativ publicitet är ju negativ publicitet. Säkert kommer det att inverka på ryktet på något vis, jo, säger Klockars.

Vid årsskiftet stänger alltså bb i Borgå dörrarna och framtida föderskor styrs till förlossningssjukhusen i Helsingfors. Bland allmänheten har funnits en oro för hur det ska gå när avstånden till vården växer.

Kapaciteten efter årsskiftet ett frågetecken

Finns det några risker i samband med det här?

- Visst finns det ju risker för färdförlossningar, men tyvärr kan färdförlossningar även inträffa då det är kort väg till förlossningssalen.

Mer oroad är Klockars för att kapaciteten vid förlossningsavdelningarna inte räcker till efter årsskiftet.

- Främst är jag rädd för rusningar vid förlossningsavdelningarna i Helsingfors. Det gör att man måste färdas ännu längre bort för en förlossning, om det till exempel är fullt vid Barnmorskeinstitutet.

Barnmorska granskar en gravid kvinna.
Barnmorska granskar en gravid kvinna. Bild: Yle/Adrian Perera förlossning,förlossningsförberedelse

Artikeln är korrigerad. Skribenten hade från början en korrekt rubrik, som på grund av ett redaktionellt missförstånd korrigerades felaktigt 10.11 kl. 15.14. Den felaktiga rubriken kunde ge bilden av att det är bekräftat att hjärnskadan uppkom under förlossningen. Skribenten återställde rubriken 10.11 kl. 15.58 så att det blir klart att en baby har fötts med en hjärnskada, men att det fortfarande utreds om något vårdfel under förlossningen var orsaken till det.

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland