Hoppa till huvudinnehåll

Lilla Hankens framtid i Åbo bordlades

Åbo Yrkesinstitut
Lilla Hankens framtida alternativ är att utbildningen skickas över till Axxell eller en fortsättning vid Åbo yrkesinstitut (bilden). Åbo Yrkesinstitut Bild: Yle/Robert Wikberg åbo yrkesinstitut

Den svenskspråkiga merkonomutbildningen vid Åbo yrkesinstitut har länge stått inför en oviss framtid. En process som fortsätter att dra ut på tiden. På torsdagkvällen bordlades ärendet av den svenska sektionen för nämnden för fostran och undervisning i Åbo.

- Sektionens ställningstagande drar ut på tiden. Vid vårt nästa möte den 8 december kommer det här ärendet fortfarande att vara ett diskussionsämne, säger sektionens vice ordförande Kenneth Liukkonen.

Lilla hankens framtid har diskuterats i flera år och alternativen som finns i nuläget är att utbildningen skickas över till Axxell eller att det även i framtiden är Åbo yrkesinstitut som ordnar utbildningen.

För en månad sedan bordlade sektionen ärendet eftersom man ville ha mer information om de olika alternativen, som på kvällens möte presenterades av både yrkesinstitutet och Axxell. Den svenska sektionen valde dock alltså ändå att återigen bordlägga ärendet.

Kenneth Liukkonen förklarar varför det här är en utdragen process.

- Vi vet inte hur staten kommer att agera, då statens fördelning av utbildningsplatser ännu är ett frågetecken.