Hoppa till huvudinnehåll

Västmetron: Drumsö station kraftigt försenad

Drumsö metrotstation.
Enligt uppgift inleds testerna i Drumsö metrostation först efter årsskiftet. Drumsö metrotstation. Bild: Västmetrobolaget Drumsö,Drumsö metrostation,Västmetron,metrostationer

Uppgifter från Västmetrobolaget visar att testerna i Drumsö metrostation är kraftigt försenade. Dessutom funderar man på möjligheten att först bara öppna metrobanan till Hagalund. I januari 2017 borde testerna till och med stationen i Hagalund vara gjorda.

Västmetrobolaget som ägs av Esbo och Helsingfors stad har skickat ut en lägesbeskrivning av västmetron till vissa förtroendevalda. En av dem som har fått de här uppgifterna är Lilja Tamminen (Gröna) som är medlem i Helsingfors stads trafikverks direktion (HST). Hon säger att informationen skickades ut i början av veckan och att den beskriver läget i början av november.

Uppgifterna visar att Drumsö metrostation i Helsingfors är kraftigt försenad. Testandet av brandsäkerheten i Drumsö metrostation är på hälften och testandet kan göras först i början av 2017.

- Allting kan hänga på Drumsö metrostation nu. Stationerna är färdigt byggda, men det finns en begränsad resurs att köra olika test. Det handlar om brandvarningssystem och olika säkerhetssystem. De måste alla fungera tillsammans, säger Tamminen.

Förseningen sägs bero på problem med en tidigare entreprenör. Det här bekräftas ändå inte av Västmetrobolagets vd Matti Kokkinen.

"Det är ett IT-problem, metrotågen finns"

Tamminen har inga exakta uppgifter om vilka problemen är i Drumsö metrostation men hon säger att de problem som framkommit i allmänhet handlar om att olika system inte talar med varandra.

- Det är ett IT-problem. Metrotågen finns men de står stilla. Jag hoppas nu att det läggs resurser på det här så att testerna går snabbare framåt.

Västmetrobolagets vd Matti Kokkinen säger att samkörningstesterna i Aalto-universitets metrostation är gjorda och att man nu förbereder liknande test i Kägeludden och i Hagalunds metrostationer i Esbo. Nästa vecka testas elektriciteten och veckan därpå brandsystemen.

Det är ett IT-problem. Metrotågen finns men de står stilla. Jag hoppas nu att det läggs resurser på det här så att testerna går snabbare framåt.― Lilja Tamminen (Gröna)

- När de testerna är gjorda kan vi bedöma när metron kan köra igång. Helsingforsregionens trafik beslutar i sista hand när trafiken inleds, säger Kokkinen.

Kokkinen vill inte säga något mer om tidtabellen. Men han uppger att efter Kägeludden och Hagalund testas stationerna i Björkholmen och på Drumsö.

- När testerna görs använder vi oss av samma styrningsbord som finns i metroövervakningen i Hertonäs och därför är mängden tester som kan göras samtidigt begränsad, säger Kokkinen.

Lilja Tamminen
Lilja Tamminen skriver om Västmetrons lägesbeskrivning i sin blogg. Lilja Tamminen lilja tamminen

"Metron borde först bara åka till Hagalund"

Efter att testerna har gjorts i metrostationen på Drumsö fortsätter man göra samma tester i stationerna i Idrottsparken, Ängskulla och Mattby i Esbo.

Lilja Tamminen anser ändå att det vore ett bra alternativ att först bara öppna metron till Hagalund och inte till Mattby, som är ändstation i västmetrons första del.

- I Hagalund kan metron vända. I teorin är det därför möjligt att metron först bara åker dit. Jag har föreslagit det här och Helsingforsregionens trafik har utrett det. Men inga beslut om saken har fattats eftersom Västmetrobolaget inte har kunnat svarat på frågorna om det är möjligt, säger Tamminen.

I Hagalund kan metron vända. Därför är det möjligt att metron först bara åker dit. Jag har föreslagit det här.― Lilja Tamminen (Gröna)

Enligt de uppgifter Lilja Tamminen har fått kan metron öppna till Hagalund i månadsskiftet januari-februari.

Kokkinen: Hagalund som slutstation ingen omöjlighet

Matti Kokkinen säger att det är ett alternativ att västmetron först bara åker till Hagalund.

- Jag ser det inte som en omöjlighet, men det är inget vi aktivt har funderat på. Och inga beslut har fattats.

Björn Månsson (SFP) som sitter i styrelsen för Helsingforsregionens trafik anser att Hagalund som ändstation är en dålig idé.

- Diskussioner har förts men tanken har avfärdats. Jag anser dessutom att Hagalund inte är en vettig slutstation eftersom där pågår så många byggprojekt nu, säger Månsson.

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen