Hoppa till huvudinnehåll

Arbetarmän tycker om utbildning

kaffekopp i handen
kaffekopp i handen Bild: Magnus Fröderberg/norden.org Händer,arbetslöshet,arbetspaus

Arbetarklassmän verkar ha en rätt positiv inställning till yrkesutbildning för vuxna. De är inte heller någon homogen grupp. Det framgår i Toni Kosonens avhandling, som granskas vid Östra Finlands universitet på fredagen.

Kosonen har intervjuat män i åldern 30-64 år som deltagit i yrkesutbildning för vuxna i mansdominerade tekniska branscher. Den kulturella uppfattningen om dessa män har enligt honom byggts upp under en lång tid.

En vanlig uppfattning har varit att männen inte alltid varit så positivt inställda till skolning och utbildning.

- En överraskning var att en stor del av de intervjuade männen hade ett positivt sätt att bygga upp sitt förhållande till skolning och vuxenutbildning.

Rösten hörs inte tillräckligt

Arbetarklassmännen ser enligt Kosonen ut att vara en ganska heterogen grupp.

En iakttagelse han gör, som också till exempel de politiska partierna kunde tänka på, är att arbetarklassmannen i den utbildningspolitiska debatten ofta representeras av andra.

Karrikerat kan man säga att det är medelklassen som talar då det talas om arbetarna.

- Jag anser att arbetarklassmannens röst inte hörts tillräckligt.

Yrkesmän borde få säga till

Enligt Kosonen borde erfarna yrkesmän ha mer att säga till om, till exempel då man planerar yrkesutbildning för ungdomar.

- På så vis kunde man bättre få fram männens åsikter om utbildningsfrågor.

Kosonen är pedagogiemagister och magister i samhällsvetenskaper.

Avhandlingen med titeln "Opiskeleva ammattimies, yhteiskuntaluokka ja sukupuoli: tutkimus ammatilliseen aikuiskoulutukseen osallistuvista työläismiehistä" granskas på fredagen vid Östra Finlands universitet.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes