Hoppa till huvudinnehåll

Död och våld i konfliktmineralernas spår - EU ingriper men bara begränsat

Jeanne Masimango från Demokratiska republiken Kongo har många släktingar och vänner som drabbats av våldet.
Jeanne Masimango från Demokratiska republiken Kongo har många släktingar och vänner som drabbats av våldet. Jeanne Masimango från Demokratiska republiken Kongo har många släktingar och vänner som drabbats av våldet. Bild: YLE/Lennart Berggren jeanne masimango,Kongo-Kinshasa

Konflikter pågår i många delar av världen av ekonomiska skäl. Den östra delen av Demokratiska republiken Kongo (Kongo-Kinshasa) i Afrika är ett hårt drabbat område. Där finns stora rikedomar i form av metaller som senare används i den elektronik som säljs i EU.

Nu väntas EU-parlamentet i januari 2017 införa en lag som gäller importerade metaller. Metallerna ska vara framtagna utan brott mot mänskliga rättigheter. Men lagen omfattar bara råvaror, inte produkterna.

- Jag har förlorat familjemedlemmar, säger Jeanne Masimango som kommer från den östra delen av Kongo. Jag har familjemedlemmar som har blivit våldtagna, smittade av hiv och dött. Jag har även vänner som fortfarande i dag inte kan ha samlag. Många blir berövade sin barndom, och jättemånga barn är föräldralösa.

Jag träffar henne på ett seminarium anordnat av Europaparlamentets informationskontor i Stockholm om EU:s kommande regler för handel med konfliktmineraler.

Regeringstrupper vid sjön Kivu
Regeringstrupper vid sjön Kivu Bild: DAI KUROKAWA/EPA demokratiska republiken kongo

Krigsherrarna utnyttjar utvinningen av metallerna

Speciellt den östra delen av Kongo är hårt drabbad av konflikter som har krävt mer än 5 miljoner liv under de senaste tjugo åren.

En betydande orsak till att våldet - som omfattar bland annat brutalt dödande, våldtäkter och tvångsarbete - har kunnat fortsätta är de ekonomiska intressen som kommer från utvinnandet av de mineralrikedomar som Kongo är så fullt av.

Termen konfliktmineraler betecknar metallerna tenn, volfram, tantal och guld som används i en mängd elektronik, till exempel mobiltelefoner och datorer.

Genom att kontrollera de områden där metallerna utvinns, genereras pengar till vapeninköp och personlig rikedom för krigsherrarna.

Nackdelarna för befolkningen är Jeanne Masimango och hennes familj i Kongo väl medvetna om.

- När de dödar femtio eller hundra människor i några byar så flyr ju folket därifrån och då får de fri mark där de kan gräva upp mineraler och exportera vad de vill, säger hon.

- Många, till och med barn, tvingas att arbeta med att gräva och vaska fram mineralerna. Kvinnor våldtas av de beväpnade grupperna och även av regeringssoldaterna, säger Jeanne och fortsätter:

"Ansvaret ligger hos de länder som köper mineraler"

- Jag tror att västvärlden vet bättre än kongoleserna själva vad som finns i deras mark. Det är många länder som utvinner de mineraler som finns i Kongo. Det betyder att de länder som köper de här mineralerna bär ett stort ansvar.

Jeanne Masimango har länge, liksom Dr Denis Mukwege, arbetat för att informera om de brott som mineralutvinningen för med sig.

- I dag finns det i östra Kongo utländska legosoldater som arbetar för gerillagrupperna. Även de begår övergrepp men det värsta är att även militärer från regeringsarmén gör det. Det är helt oförlåtligt eftersom de är där för att skydda befolkningen, säger doktor Mukwege som 2014 fick Europaparlamentets Sacharovpris för sin kamp mot sexuellt våld mot kvinnor i Östra Kongo.

Doktor Dennis Mukwege
Doktor Denis Mukwege Doktor Mukwege är högt värderad för sina insatser. Han fick 2014 Europaparlamentets Sacharovpris för sin kamp mot sexuellt våld mot kvinnor i Östra Kongo. Doktor Dennis Mukwege Bild: YLE/Lennart Berggren dennis mukwege,Kongo-Kinshasa

Ny lag i USA ledde till förbättringar

År 2010 införde USA den så kallade Dodd-Frank-lagen som tvingar företag att redovisa för produkter där det har använts tenn, volfram, tantal eller guld som kommer från Demokratiska republiken Kongo och närliggande konfliktområden.

Den olagliga handeln innebar att närmare 150 miljoner euro årligen gick till beväpnade grupper, inklusive regeringsarmén, i Kongo.

Dodd-Frank-lagen i USA tvingar företag att också redovisa för produkter där det har använts konfliktmetaller.
En dator och en mobiltelefon
Konfliktmetaller kan användas i den elektronik som säljs i EU. En dator och en mobiltelefon Bild: Yle/Stella Ollus nyhetsskolan

Lagen i USA kräver certifiering av metallerna. Det betyder att utvinningen av metallerna i produkterna inte har bidragit till brott mot de mänskliga rättigheterna. Efter att lagen infördes i USA har den illegala brytningen minskat kraftigt.

EU kommer att certifiera bara metaller - inte produkterna

Nu har även Europa vaknat och i juni i år kunde Europaparlamentet, EU-kommissionen och medlemsländerna enas om ett lagförslag också för EU. Lagförslaget kommer förmodligen att fastställas av parlamentet i januari nästa år.

Men EU:s lag kommer enbart att kräva att de konfliktmetaller som importeras ska certifieras, inte själva produkterna. Och den allra största delen kommer in i EU i färdiga produkter, mobiltelefoner exempelvis.

- Vi ser ett behov av att den här lagen måste omfatta de som importerar och säljer mobiltelefoner och annan elektronik i EU. De i sin tur måste spåra bakåt, alltså visa att metallerna som används i deras produkter kommer från konfliktfria områden och har tagits fram på ett sätt som respekterar mänskliga rättigheter, säger Therese Sjöström från organisationen Swedwatch. Organisationen arbetar för att svenska företag ska verka i utvecklingsländer med respekt för mänskliga rättigheter och miljö.

Det börjar småningom finnas en ökad medvetenhet hos internationella företag.

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) fastslog redan för flera år sedan frivilliga riktlinjer för företag gällande konfliktmetaller.

EU-lagen är bindande och gäller hela världen

- Den kommande EU-lagen är bindande, med straff, och ska gälla konfliktmetaller, inte bara från Afrika utan från konfliktområden över hela världen.

- Ett positivt steg är att det börjar finnas en ökad medvetenhet hos internationella företag. Företagen försöker undvika råvaror som bidrar till väpnade konflikter och brott mot mänskliga rättigheter, men den medvetenheten ökar fortfarande lite för sakta, anser Therese Sjöström från Swedwatch.

Gruvarbetare i provinsen Ituri i den östra delen av Kongo-Kinshasa
Gruvarbetare i östra Kongo. Gruvarbetare i provinsen Ituri i den östra delen av Kongo-Kinshasa Bild: EPA/MARC HOFER demokratiska republiken kongo,Kongo-Kinshasa,gruvdrift,gruvor,gruvarbetare,guld,Ituri

Viktigt att lagbrytare drabbas av internationella ekonomiska sanktioner

- Vi hoppas att den amerikanska Dodd-Frank-lagen, som omfattar hela kedjan från metaller till produkter, kommer att införas även i EU, Kina, Japan, Sydkorea och andra asiatiska länder där det finns produktion. Vi behöver en internationell lagstiftning för att verkligen kunna se en positiv förändring, säger doktor Mukwege.

Lagarna blir tandlösa då det förekommer korruption

- En viktig del, och det tror jag är på gång nu, är att införa internationella ekonomiska sanktioner mot just de ledare - politiska, militära och andra - som tjänar pengar på brotten och våldet.

- Om dessa personer hindras av sanktioner från att använda sina rikedomar, minskar deras intresse av att fortsätta konflikten.

Det är inte den enda vägen. Det finns många vägar, många parallella spår som måste användas, konstaterar doktor Denis Mukwege. Han har mångårig erfarenhet av att hjälpa kvinnor som utsatts för våldtäkt i den östra delen av den Demokratiska republiken Kongo.

Lagar blir tandlösa då certifikat kan köpas billigt av korrumperade tjänstemän

Problemet med den process som certifiering av metaller och andra varor innebär är att certifikaten lätt kan köpas av korrumperade tjänstemän för struntsummor. Detta gör den kommande EU-lagen ganska tandlös.

En annan väg är att bekämpa väpnade konflikter med ekonomiska sanktioner.

Avsikten med projektet ”Enough Project” (”Det Räcker”) som stöds bland annat av skådespelaren George Clooney, är att spärra de individer, exempelvis krigsherrar men även ohederliga politiker som tjänar pengar på våld, konflikter och olagligheter, från det internationella ekonomiska systemet.

Skådespelaren George Clooney.
Skådespelaren George Clooney är en drivande kraft bakom ”Enough Project” som agerar för sanktioner mot de individer som tjänar på konflikter. Skådespelaren George Clooney. Bild: The Sentry George Clooney,skådespelare

Företag och banker kan bidra till att förhindra transaktioner

- Korruption och möjligheten att flytta pengar internationellt är en viktig del av skapandet och upprätthållandet av konflikter. Transaktioner med belopp som uppkommer genom olagligheter, korruption eller handel med konfliktmineraler kan förhindras, exempelvis så att dollartransaktioner spärras genom amerikansk lagstiftning, eller så att banker måste efterleva internationella avtal.

Då kan de enorma belopp som uppkommer genom konflikter isoleras och inte nå det internationella finanssystemet, säger Ian Schwab, rådgivare för ”Enough Project” som undersöker hur ledande personer tjänar grova pengar genom konflikter.

Lagar mot konfliktmineraler samt riktade ekonomiska sanktioner mot de individer som tjänar pengar på konflikterna kan stoppa det bränsle som ger våldet näring.

”Enough Project” har nyligen publicerat rapporter om de enorma rikedomar som ledande individer i konfliktområden som Södra Sudan, Somalia och även Kongo, skapat sig.

- Sanktioner mot de individer som gör pengar på konflikter gör att våldet kan bekämpas mer effektivt, säger Ian Schwab.

Konfliktmetaller är svåra att spåra då de har smälts ned

Problemet med konfliktmetaller är att de är väldigt svåra att spåra då de väl har smälts ned - speciellt guld.

Enligt FN:s uppskattningar ger guldsmugglingen från Demokratiska republiken Kongo mer än 400 miljarder euro årligen till korrupta politiker, tjänstemän och gerillaledare. Totalt uppskattas olagliga rikedomar på 4 miljarder euro årligen försvinna ut ur Kongo.

- Inget av dessa verktyg eller strategier är som en magisk hand som kan lösa alla problem. Lagar mot konfliktmineraler tillsammans med riktade ekonomiska sanktioner mot de individer som tjänar pengar på konflikterna kan ändå stoppa det bränsle som har närt de beväpnade gruppernas våld i dessa konfliktområden, säger Ian Schwab från ”Enough Project” i New York.

- Sanktioner mot korrumperade politiker?, undrar jag.

- Absolut, det är där sanktionerna måste börja, anser doktor Denis Mukwege, som under många år har arbetat för att hjälpa kvinnor som utsatts för sexuellt våld i Demokratiska republiken Kongo.

Lennart Berggren

Karta över Kongo-Kinshasa
Karta över Kongo-Kinshasa Bild: Google Kongo-Kinshasa,Afrika,kartor,demokratiska republiken kongo

Läs också

Nyligen publicerat - Utrikes