Hoppa till huvudinnehåll

Dylan-mässa i radio

Boktid - Bob Dylan
Boktid - Bob Dylan Bild: AccuSoft Inc. 6557 6009 000

Det har knappast undgått någon att Bob Dylan, legendarisk sångare, låtskrivare och poet, tilldelats Nobel-priset i litteratur i år. ”För att ha skapat nya poetiska uttryck inom den stora amerikanska sångtraditionen”, som Svenska Akademien skriver i sin motivering.

I Yle Vega sänds på söndag 13.11. en konsertmässa med rubriken "Saving Grace", med musik av Dylan, tungt gospelsväng och innerliga ballader från tiden efter Dylans omtalade kristna omvändelse i slutet av 1970-talet. Gudstjänsten spelades in i Hagakyrkan i Göteborg år 2006 av Sveriges Radio.

Studentprästen Gudmund Erling ledde gudstjänsten och predikade om hur han själv påverkades av Dylans radikala budskap.
Studentpräst Ylva Leitzinger deltog i nattvard och bön, och Martin Berggren läste bibeltexter ur Jeremias 31:a kapitel och ur Lukasevangeliets 24:e kapitel.

Musikalisk ledare var Valle Erling med gruppen Valdemar och Mattias Hellberg tillsammans med fyra medlemmar i London Community Gospel Choir medverkade också med sång.

Bakom mässan stod studentprästerna i Göteborg i samarbete med Skolkyrkan, Svenska Kyrkans Kultursamverkan och Studieförbundet Sensus.

Yle Vega söndag 13.11. kl 13.03

Tro

Nyligen publicerat - Tro