Hoppa till huvudinnehåll

Trump grusar inte finländska cleantech-affärer

Tuuli Mäkelä, cleantechexpert EK
Utvecklingen fortsätter globalt, även om USA är ett frågetecken för cleantechbolagen just nu, säger cleantechexperten Tuuli Mäkelä på Finlands näringsliv EK. Tuuli Mäkelä, cleantechexpert EK Bild: Mårten Wallendahl / Yle tuuli mäkelä

Av Finlands kring 2000 bolag som jobbar inom ren teknologi, ser många ljust på framtiden i USA. Mycket är ännu osäkert, men behovet av energieffektivitet och vattenrening beräknas vara starkt även framöver, säger man inom branschen.

- Vi tror det finns en stor marknad för nordisk ren teknologi överallt i världen. Och efter sex månader här i USA, ser jag att det finns en stor potential för bolagen också här, säger Lassi Noponen som är grundare och styrelseordförande för Cleantech Invest.

Många bekymrade åsikter hörs ändå om framtida amerikansk miljöpolitik. Den tillträdande amerikanske presidenten har utmålats som klimatskeptiker och protektionist.

Först reagerade branschen med chock, men känslorna lugnades snabbt― Lassi Noponen
Det kunde medföra dåliga nyheter för de finländska cleantechbolagen.

- Största risken man ser inom branschen är att Obamas så kallade Clean Power Plan slopas. Syftet var att begränsa utsläppen vid energiproduktion. Om den hävs minskar incitamentet att bygga förnyelsebar energi i USA, säger Noponen.

Den enes död…

Lassi Noponen ledde för ett tag sedan en handelsdelegation med cleantechbolag till USA. Några av bolagen har etablerat verksamhet där sedan dess, och framför allt energieffektivitet och vattenrening är sektorer där finländskt kunnande har visat sig framstående. Om det satsas mindre inhemska resurser på teknologiutveckling i USA, bäddar det för andra länders frammarsch, menar Noponen.

- Om man skär ner på de amerikanska målsättningarna, satsas det inte så mycket på den inhemska utvecklingen, så de amerikanska bolagen går inte framåt i samma takt.

Han bedömer ändå att utvecklingen framskrider oberoende Trumps avsikter.

- Men man får se. Trump är en affärsman. Och affärslogik stöder satsningar på ren teknologi, säger Lassi Noponen.

Också på Finlands näringsliv EK ser man att finländska bolag inom ren teknologi har en efterfrågan i USA.

Vi får se, väntar en radikal förändring eller bara en inbromsning― Tuuli Mäkelä
Medan storbolagen står för 80 procent av omsättningen inom branschen, så har allt flera tillväxtbolag intresserat sig för den amerikanska marknaden.

- Speciellt ren teknologi inom digitaliseringssektorn har haft framgång också på den amerikanska marknaden, säger Tuuli Mäkelä som är cleantechexpert på Finlands näringsliv EK.

Hon bedömer att osäkerheten inför framtida linjedragningar kanske tillfälligt begränsar företagens vilja att våga satsa på USA. Men i takt med att man ser hur politiken i praktiken utvecklas förändras säkert också inställningen.

- Kom ihåg att utvecklingen fortsätter på delstatsnivå. De har stor självbestämmanderätt och projekten som startats kommer att drivas igenom. Därför väntas ingen helomvändning, men det återstår att se hur det utvecklas, säger Mäkelä.

Världen mer än USA

USA är inte den enda intressanta marknaden för cleantechbolagen. Kina har varit i starkt fokus och kommer alltjämt att ha stor potential. Tuuli Mäkelä vill inte heller tro att en amerikansk ovilja att leva upp till internationella klimatavtal ska leda till en dominoeffekt i andra länder.

- Jag tror att den globala marknaden för cleantechföretagen växer globalt, oberoende av ett amerikanskt presidentval.

Mäkelä understryker att det är helt naturligt att världsledare byts ut och med dem även den politiska linjedragningen.

- Men klimatförändringen är ett så allvarligt problem att jag vill tro att miljöfrågorna kommer att bestå på beslutsfattarnas agenda på ett globalt plan, säger Tuuli Mäkelä.