Hoppa till huvudinnehåll

Det hårda samhällsklimatet gynnar hatretoriken

Rajat Kiinni demonstration utanför Åbo stadsfullmäktige.
Protester mot flyktingar har blivit vanliga i Finland. Rajat Kiinni demonstration utanför Åbo stadsfullmäktige. Bild: YLE/Niclas Lundqvist rajat kiinni

Samhällsklimatet har hårdnat och den hatretorik som tidigare bara skrevs, sägs nu också högt.

Det största hotet ses ligga i det mångkulturella, trots att Finland alltid varit ett mångkulturellt land. Den högerpopulistiska retoriken ser i hög grad likadan ut också i Sverige.

Katarina Pettersson forskar i högerpopulistisk retorik på politiska bloggar i Finland och Sverige. Hon har tittat närmare på Sannfinländarnas och Sverigedemokraternas retorik.

Pettersson betonar att man ska ta det som skrivs på bloggar på allvar, eftersom det som skrivs påverkar hela samhällsklimatet.

- De här bloggtexterna stannar inte på bloggen och inte heller inom läsarkretsen. De sprids i andra medier och når också samhällsdebatten, förklarar Pettersson.

Mångfalden oroar

Bloggtexter med högerextrem retorik ska inte accepteras, de ska fördömas klart och tydligt säger Katarina Pettersson.

Hon håller som bäst på med sin doktorsavhandling i socialpsykologi vid Helsingfors universitet. Pettersson har i sin tidigare forskning konstaterat att de högerpopulistiska partierna attraherar väljare och skapar en gemenskap via bloggarna.

Också i Sverige har man märkt en växande oro för det mångkulturella trots landets långa invandrarhistoria. Enligt en svensk studie som gjorts av forskare på Mångkulturellt centrum delar en stor del av majoritetssvenskarna sverigedemokraternas syn på svenskheten och de känner oro för det nya mångfaldssverige.

- Man kan ju lätt landa i vi och dom, och då blir det lätt för politiska partier som strävar efter den här typen av homogenisering att argumentera. De kan använda detta mot nyanlända eller människor som levt i Sverige i många hundra år, säger forskningsarkivarie Charlotte Hyltén-Cavallius på Institutet för språk och folkminnen i Uppsala.

Bloggarna fungerar som en kanal ut till folket

Katarina Pettersson har märkt att den högerpopulistiska retoriken fallit i god jord också hos medelfinländaren. Enligt henne är det enkelt att sprida radikala åsikter via bloggar, utan rädsla för påföljder.

- På bloggar är det mycket lätt att kommunicera på ett sätt som gör att det uppstår en känsla av samförstånd mellan läsarna och politikerna. Det uppstår en känsla av att politikerna talar direkt till läsarna och att budskapet i bloggen blivit till i en dialog med läsarna, beskriver Pettersson.

Uppgradera svenskheten till 2.0

Radikala åsikter sprids alldeles för lätt på sociala medier. Myndigheter och institutioner borde klart och tydligt ta avstånd från högerpopulistisk retorik och motarbeta ett "vi och ni"- tänkande. Alla borde motarbeta segregationen mellan majoritetsbefolkningen och minoriteterna samt de nyanlända, säger Hyltén-Cavallius.

- Det är viktigt att man gör den här mångfalden synlig och visar hur bred dagens svenskhet är. Att man jobbar med ett inkluderande svenskhetsbegrepp, istället för sverigedemokraternas exkluderande svenskhet. Vi borde uppgradera bilden av svenskheten till två punkt noll, slår Hyltén-Cavallius fast.