Hoppa till huvudinnehåll

Efterlyses: Industri som kunde återvinna textilavfall

Famn full av textilavfall.
Famn full av textilavfall. Bild: Yle/Lotta Sundström kläder,Lump,textilier,textilavfall,återvinning,textilåtervinning

Varje år producerar finländare cirka tio kilogram textilavfall per person. I brist på industrier som kunde ta tillvara lumpen bränner man istället största delen av textilavfallet för att ta tillvara energin.

Vid Sydvästra Finlands avfallsservice hoppas man på att hitta fler företag som kunde återvinna textilavfallet. Tillsvidare är Dafecor i Turenki det enda finländska företaget som utnyttjar textilavfall i större skala. Företaget har varit verksamt i 22 år och tillverkar bland annat oljebekämpningsmattor. Tidigare var restmaterial från klädes- och möbelindustrin den primära råvaran.

- Under årets lopp har den inhemska klädindustrin klart minskat och därför har vi skiftat fokus till hushållsavfallet, berättar vd Risto Saha.

Saha tror att det finns tillväxtpotential inom branschen, men säger också att lönsamheten är en utmaning då det kommer till återvunnet material.

- Det krävs goda produktinnovationer. För då konsumenten eller företaget väljer vilken produkt de köper så är det i sista hand priset som styr. Produkten måste ha ett konkurrenskraftigt pris och vara av lika bra kvalitet som produkterna som inte är gjorda av återvunnet material, säger Saha.

Väska med varma kläder som ges till flyktingar.
Väska med varma kläder som ges till flyktingar. Bild: Yle/Victoria Wirén väska

"Att samla in är inte att återvinna"

Tuuli Meriläinen vid Sydvästra Finlands avfallsservice välkomnar flera företag som likt Dafecor kunde återvinna textilavfall.

- Det skulle vara jättebra om vi skulle få en industri i Finland som kunde utnyttja stora mängder textilavfall. Nu räcker det inte med några små bäckar, nu skulle man behöva storskaliga industrier, säger Meriläinen.

På årsnivå producerar det finländska folket kring 50 miljoner kilo textilavfall. Största delen bränns som en del av det brännbara avfallet. Återvinningen av textilavfallet är en tungrodd process där mycket tid går åt sortering enligt materialtyp och dessutom lägger materialen våra kläder tillverkas av ofta käppar i hjulen.

- Kläderna är gjorda av så många olika material. Det kan vara blandningar med viskos, lycra eller polyester. Det är väldigt svårt att ta till vara de här fibrerna i blandmaterial, berättar Meriläinen.

Nya idéer behövs för att kunna återvinna textilier som material, inte bara som energi.

- Det att man samlar in är inte det samma som att återvinna. Det måste finnas en industri i kulisserna som vill ta hand om det här insamlade materialet på ett sätt som är både miljömässigt vettigt, ekonomiskt vettigt och etiskt hållbart.

Avfallsservicebolaget har i år inlett ett samarbete med Åbo yrkeshögskola, Tekstiili 2.0. Inom projektet utreder man textilavfallets sammansättning och olika sätt materialet kan återvinna. Projektet ska också fungera som en plattform för nya företag som baserar sin verksamhet på återvinning av textilier.