Hoppa till huvudinnehåll

Karleby höjer kommunalskatten

Karleby centrum.
Karleby centrum Karleby centrum. Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist karleby gågata

Kommunalskatten i Karleby stiger med 0,25 procent till 21,75 procent år 2017. Höjningen ger staden 2 miljoner mer i kassakistan. Samlingspartiet ville inte höja men förlorade omröstningen.

Fastighetsskatterna höjdes också lite, utom den allmänna fastighetsskatten som behålls på 1,25 procent.

Hade vi haft budgeten på bordet samtidigt som skattesatsen hade vi sannolikt inte höjt skatten utan hittat sparobjekt för 3 till 4 miljoner, säger Hans Snellman (SFP).

Så tyckte tydligen också Samlingspartiet som föreslog att man inte ska röra kommunalskatten, stöd fick man av en del av Centern och SFP, men omröstningen slutade 33-18 för en höjning.

Som det halvfärdiga budgetförslaget nu ser ut i Karleby kommer avskrivningarna att täckas av årsbidraget, men investeringarna finansieras fortfarande med lån. Det innebär nya lån på 6,4 miljoner nästa år.

Ekonomidirektör Jari Saarinen har länge varit kritisk till Karleby låntagning och skuldsättning. I sin delårsrapport till stadsstyrelsen och fullmäktige upprepar Saarinen sitt budskap.

"Framtida år måste man sänka servicenivån och skära ner på verksamheter. Dessa åtgärder kan inte skjutas upp längre."

Fullmäktiges ordförande Roy Sabel säger att stadsdirektör Stina Mattila och Jari Saarinen har tagit itu med ekonomin och det är helt rätt.

Budgetförslaget är ännu under arbete i Karleby och kommer till fullmäktige i december.