Hoppa till huvudinnehåll

Kritik mot Migri: Det talas fint om sexuella minoriteters rättigheter, men görs väldigt lite

Två syriska kvinnliga flyktingar.
Två syriska kvinnliga flyktingar. Bild: EPA/FREDRIK VON ERICHSEN anonym asylsökande

Myndigheterna med Migrationsverket i spetsen kritiseras för hur ärenden och problem som berör asylsökande som tillhör sexuell minoriteter sköts. Man talar i fina ordalag om jämlikhet i samhället, men gör väldigt lite konkret för att förbättra den här utsatta gruppens situation, lyder kritiken.

Våldtäkter, misshandel och trakasserier är vardag bland asylsökande som tillhör sexuella minoriteter. Ändå gör myndigheterna väldigt lite åt saken. Det här vittnar också asylsökande som Svenska Yle har pratat med.

HBTQ-personer behandlas dåligt under hela asylprocessen

De utsatta upplever att myndigheterna inte hjälper dem tillräckligt. Samma uppfattning har man vid Heseta, Setas lokalavdelning i Helsingfors. Där har man det senaste året intensivt jobbat med att hjälpa HBTQ-personer som flytt till Finland från sitt eget hemland.

- Vi har fått höra om fall där HBTQ-personer inte har blivit beviljade asyl, eftersom myndigheterna inte har trott på att deras berättelser och erfarenheter stämmer. Det här är ett allvarligt fel i systemet, säger Aaro Horsma, planerare vid Heseta.

De personer som har flytt till Finland och som hör till en sexuell minoritet är många, betydligt fler än vi vet. Enligt Horsma kan det vara frågan om till och med tusentals. Den här bedömningen gör han utgående från de hundratals som har tagit kontakt med Seta.

Stort mörkertal på grund av rädsla

Mörkertalet är ändå stort på grund av att människor i den här minoritetsgruppen är rädda för att höras och synas.

Det här bidrar till att skapa en förskönad bild av verkligheten hos myndigheterna, vilket i sin tur gör att det inte finns tillräckligt med vilja och resurser att verkligen ta tag i problemet, säger Horsma, som anser att Migria har mycket att förbättra.

- Överlag verkar det som om de sexuella minoriteternas rättigheter är väldigt lätta att förbise i det finländska samhället, inte bara av Migri, utan också av andra myndigheter. Vi blir lätt invaggade i en illusion om att allting är så bra här hos oss. Det är lätt att tala om en idealistisk jämlikhet på ett generellt plan, utan att satsa på resurser och utan att verkligen ta tag i problemen, säger Horsma.

En konkret åtgärd skulle till exempel vara att öppna en egen förläggning för sexuella minoriteter.

Migri medvetet om problemet, men saknar resurser

Vid Migrationsverket är man medveten om problemen, och försäkrar att man ständigt jobbar på att bli bättre.

- Det här är självklart ett problem som vi tar på allvar. Vi håller därför på att göra en jämlikhetsplan tillsammans Justitieminsteriet, som ska införas på alla asylförläggningar. Det här ska fungera som handledning bland annat i frågan om sexuella minoriteter och deras särbehov, säger Tiina Järvinen, överinspektör på Migri.

Fina ord om jämlikhetsplaner här alltså. Men någon egen asylmottagning för HBTQ-personer är inte aktuell. Det finns inte resurser och behovet anses inte vara tillräckligt stort.

- Vi har via Seta hört om problemen som sexuella minoriteter utsätts för på förläggningarna. Vi är också medvetna om den kritik vi har fått för att vi inte har en egen avdelning för sexuella minoriteter. Men vi har helt enkelt inte möjlighet att grunda en sådan nu, säger Järvinen.

Diskrimineringsombudsmannen: Det handlar om en mycket utsatt grupp

Aija Salo, överinspektör vid diskrimineringsombudsmannens byrå, säger att det på internationell nivå har konstaterats att personer med en speciell sexuell läggning eller könsidentitet är i en särskilt utsatt situation. Det finns anvisningar både inom EU och på FN-nivå om hur man ska agera. Man betonar att det i samband med asylprocessen måste ses till att det finns tillräckligt med kunskap och kompetens hos personalen att bemöta HBTQ-personer.

Salo påpekar att det inom ramen för diskrimineringslagen är möjligt att ordna med skilda mottagningsenheter för HBTQ-personer. Då talar man om positiv diskriminering och vidtar särskilda åtgärder för en speciell grupp för att man ska få den här gruppen på samma nivå som andra. Det är Migri som sedan borde fundera på hur det ska se ut i praktiken.

I dag lider många HBTQ-asylsökande av trakasserier eller någon form av utslagning på asylmottagningarna. Det finns många sorters åtgärder som man skulle kunna vidta, och därför har diskrimineringsombudsmannen uppmuntrat Migri att beakta HBTQ-frågor särskilt.

Alla asylsökande känner inte till sina rättigheter

- Vi har fått läsa och höra i medier många sorgliga historier kring det här. Det är tråkigt att det finns så många personer som inte har vänt sig till diskrimineringsombudsmannen för att berätta om sina erfarenheter, säger Salo.

Det blir svårt att hitta en gemenskap om man tillhör en dubbelminoritet.

- Det är vanligt att asylsökande inte känner till sina rättigheter. De känner inte till var de kan få hjälp och dessutom har många av dem svårt att lita på myndigheter eftersom de kan ha väldigt negativa erfarenheter från sina hemländer. Här har vi och många andra myndigheter mycket att jobba med: Att skapa tillit och att informera om vår verksamhet.

- I fjol då det grundades mottagningar under en väldigt kort tid blev det också en stor variation i kompetensen och kunskapen på olika håll i landet. Svårigheter har uppstått då någon person har flyttats till exempel från huvudstadsregionen till mindre orter där det kanske varken finns HBTQ-kompetens hos personalen eller den sociala omgivning som föreningar skulle kunna erbjuda.

- Det blir svårt att hitta en gemenskap om man tillhör en dubbelminoritet.

Läs mera:

Drogad och våldtagen - flera HBT-personer som sökt asyl trakasseras i Helsingfors

Våldtäkter, misshandel och trakasserier är vardag i huvudstadsregionen bland asylsökande som tillhör sexuellla minoriteter. Heseta, Setas lokalavdelning i Helsingfors, har varit en räddning för många. Yle Huvudstadsregionen har pratat med tre personer som fått asyl.

Läs också