Hoppa till huvudinnehåll

Paula Risikko: Finland ska vara världens tryggaste land också i framtiden

Paula Risikko
Paula Risikko anser att polisens resurser inte får minska och därför föreslår hon att polisen får ett tilläggsanslag i den kompletterande budgetpropositionen. Paula Risikko Bild: Yle/Amanda Bieber trafik - och kommunminister

Det finns många faktorer som påverkar om en person känner sig trygg eller inte. Familj och vänner innebär trygghet för många och ensamhet gör att många känner sig otrygga.

Många är också rädda för att bli utsatta för ett brott eller för terrorism och de asylsökande kan göra att någon känner sig otrygg.

- Finland upplevs som ett tryggt land, men marginaliseringen är en utmaning också hos oss, säger inrikesminister Paula Risikko (Saml).

Ett hårdare samhällsklimat med hatretorik och hatbrott har fått inrikesministern att reagera. Hon anser att polisens resurser inte får minska och därför föreslår Risikko att polisen får ett tilläggsanslag i den kompletterande budgetpropositionen.

- Antalet hatbrott har ökat oroväckande snabbt i Finland. Genom tilläggsanslaget kan vi trygga 200 tidsbundna tjänster inom polisen.

Ministeriets turné stannade i Vasa

Risikko besökte Vasa på måndagen som en del i inrikesministeriets turné i landet, där man diskuterar Finlands strategi och åtgärdsprogram för den inre säkerheten.

- Säkerhet är inte bara en fråga för myndigheterna, utan det är allas ansvar. Därför utmanar vi nu alla sektorer och vi vill diskutera också med dem som jobbar på fältet.

I Vasa träffade hon representanter för polisen, räddningsverket, kommunerna och de som jobbar med barn och unga och äldre.

- Verkligheten ser helt annorlunda ut här jämfört med i Helsingfors. Vid våra skrivbord där kan vi uppfatta läget helt annorlunda än det är i verkligheten. Därför vill jag träffa så mycket folk runt om i landet som möjligt.

2 000 papperslösa i landet

Risikko säger att hon är stolt över hur myndigheterna lyckades med mottagningen av det stora antalet asylsökande förra hösten. En stor del av dem som kom då väntar fortfarande på beslut om de beviljas asyl eller inte.

Man räknar med att det nu finns ungefär 2 000 personer som befinner sig olagligt i landet, det är asylsökande som har fått avslag på sin ansökan i alla instanser men som inte ännu har lämnat landet.

- Det goda är att vi ändå har en viss koll på dem och vi strävar till att alla ska återvända hem frivilligt.

Förhoppningen är att Finland ska vara ett av världens tryggaste länder också i framtiden.

- För att det ska bara tryggt här också i framtiden måste vi redan idag satsa på att förebygga problemen med marginalisering och arbetslöshet.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten