Hoppa till huvudinnehåll

Sju orsaker till att västmetron spårade ur

Datornanimerad bild av metrostationen Aalto-universitetet, samt hur stationen såg ut i verkligheten i juni 2016.
Datornanimerad bild av metrostationen Aalto-universitetet, samt hur stationen såg ut i verkligheten i juni 2016. Datornanimerad bild av metrostationen Aalto-universitetet, samt hur stationen såg ut i verkligheten i juni 2016. Bild: Länsimetro, bildbehandling av Katju Aro. Aalto-universitetet,metrostationer,Västmetron

Konsulterna misslyckades, byggföretagen grälade och politikerna kunde inte övervaka processen. Yle har utrett vad västmetrons problem beror på.

Den 10 juni meddelades att det inte går att säga exakt när västmetron blir klar. Meddelandet kom två månader innan den planerade starten.

Situationen var farsartad. Linjekartorna för bussarna hade förnyats, personal hade anställts till metrostationer och köpcentret Iso Omena hade utvidgats lagom inför den planerade starten för västmetron.

Både politiker, tjänstemän och vd Matti Kokkinen vid västmetrobolaget Länsimetro uppgav att nyheten kom som en total överraskning.

Vad var det som gick fel?

Redan tidigare hade västmetron varit problematisk för kommunalpolitikerna. Kostnaderna hade skjutit i höjden, automatiseringen hade misslyckats och tidtabellerna för projektet hade skjutits fram flera gånger under årens lopp.

Vad var det som gick fel? Yle har ställt den här frågan till över 20 entreprenörer, underleverantörer, planerare och representanter för Esbo och Helsingfors.

Svaren har getts anonymt. Rättsprocesser är att vänta kring projektet och byggbolag oroar sig över att gå miste om framtida entreprenadavtal.

1. Konsulterna schabblade med tidtabellen

Våra källor kritiserar konsultföretaget Sweco PM för det misslyckade projektet. Sweco har en central roll i projektet. I praktiken har västmetrobolaget betalat till Sweco vars uppgift var att låta bygga västmetron.

Västmetrobolaget är en liten beställarorganisation - en byrå med tio anställda som fram till i dag leddes av den tidigare stadstjänstemannen i Esbo, Matti Kokkinen. Byrån har känt till i stort sett det som Sweco har rapporterat.

En person nära projektledningen säger att Sweco har helhetsansvaret för projekthanteringen, det vill säga precis den bit som har misslyckats.

Många av dem som arbetat på byggena säger att det varit solklart redan i mars-april att metron inte hinner bli färdig i tid.

Huruvida Sweco öppet berättat om riskerna för västmetrobolaget är oklart för byggentreprenörerna. En av dem anser att både Sweco och Kokkinen torde ha känt till läget.

En annan entreprenör säger att man vid företaget redan länge ansett att projektet inte blir klart inom utsatt tid. Entreprenören har svårt att tro att Kokkinen inte skulle ha varit medveten om det här.

2. Flaskhals i kommunikationen

Västmetros vd Matti Kokkinen hade en central roll i frågan eftersom han fick information från byggarbetsplatserna och förmedlade informationen vidare. Också styrelseordföranden för Länsimetro Olli Isotalo har informerats om bolagets angelägenheter. Enligt entreprenadavtalen får ingen annan kommentera byggarbetena i offentligheten. Därför kan till exempel Sweco inte kommentera frågan i den här artikeln. Därmed är frågan om vad Kokkinen kände till väsentlig.

Kokkinen säger att han fick veta om förseningarna för första gången i slutet av maj. Då skulle man ha testat hur de olika systemen på stationen Aalto-universitetet fungerar i händelse av en störning.

Man kunde inte genomföra testerna, varpå Kokkinen startade en utredning om läget på de andra stationerna. I en intervju för FNB den 6 juni sade han att man senast vid midsommar vet om tidtabellen för västmetron kommer att hålla.

Den 10 juni kom beskedet att metron är svårt försenad.

Matti Kokkinen uppdaterades om läget i praktiken av en enda person, Sweco PM:s projektledare Kari Auranen.

Swecos konsulter levererat detaljer om tiotals entreprenader till Auranen som i sin tur informerat Kokkinen om läget. Sweco har haft 40 anställda som sysslat med projektet.

Vd Kokkinen har ansvarat för att informera västmetrobolagets styrelse, Helsingfors stads trafikverk och Helsingforsregionens trafik.I praktiken har Kokkinen och fem projektchefer vid metrobolaget varit de enda representanterna för skattebetalarna som haft att göra med den armé av konsulter och entreprenörer som är involverade i västmetron.

- Vi begick ett fel då vi skapade västmetrobolagets organisation. Den har varit alltför tunn för att kunna övervaka de här konsulterna, säger en förtroendevald.

Metrostationerna i första etappen av västmetron.
Metrostationerna i första etappen av västmetron. Bild: Yle / Nyhetsgrafiken metrostationer,Västmetron,Esbo,Helsingfors

3. Ledningen för västmetron kunde inte styra

En del förtroendevalda i Helsingfors och Esbo är besvikna över hur Kokkinen uppträtt i offentligheten. En förtroendevald i Helsingfors anser att Kokkinen varit dåligt informerad och saknat ledarskap.

Kokkinens besked har ändrats under projektets gång. Först sade han att förseningen beror på säkerhetstester som varit mer krävande än vad man räknat med. Senare visade det sig att man inte kunnat utföra några säkerhetstest.

4. Någon glömde rökluckorna

Ett bevis för att konsultföretaget Sweco måste ha vetat att metron kommer att försenas är de saknade rökluckorna.

Metrostationerna förses med sammanlagt 150 rökluckor som är nödvändiga för att säkerhetssystemen i händelse av brand ska fungera. Utan luckorna kan man heller inte testa säkerhetssystemen.

Luckorna beställdes först i april och tillverkaren meddelade att de kan levereras om tre månader. Då borde det ha varit klart att stationernas system inte skulle kunna testas före juli.

Det är oklart varför västmetrobolaget inte gav klartecken för att beställa luckorna förrän i april i år. Yle erfar att installationen av luckorna kom igång först förra vecka, men Kokkinen hävdade då att arbetet kommit igång redan i maj.

5. Kommunikationsförbud sinkade beslutsfattandet

Många byggentreprenörer och planerare är kritiska till att de inte fått kommunicera sinsemellan. Det blev hela tiden ändringar i planerna, men all information om det här skulle gå via projektets konsulter.

Ingenjörsbyrån A-insinöörit skriver i en stämningsansökan till tingsrätten att kommunikationsförbudet orsakade onödiga problem för projektet.

Västmetrobolaget har beskyllt myndigheternas stränga säkerhetsbestämmelser för den långsamma beslutsgången.

Också underleverantörerna var tidvis förvånade över myndigheternas krav. Byggnadsinspektionen krävde att man vid metrobygget använder produkter som måste måttbeställas, vilket tar tid och kostar pengar.

Datornanimerad bild av metrostationen i Mattby, samt hur stationen såg ut i verkligheten i juni 2016.
Datornanimerad bild av metrostationen i Mattby, samt hur stationen såg ut i verkligheten i juni 2016. Datornanimerad bild av metrostationen i Mattby, samt hur stationen såg ut i verkligheten i juni 2016. Bild: Länsimetro, bildbehandling Katju Aro. Mattby,Esbo,Västmetron,metrostationer

6. Politiker och tjänstemän var inte på kartan

En entreprenör anser att medlemmarna i västmetrobolagets styrelse inte har kunnat granska Sweco eller Swecos rapporter eftersom de är lekmän. Också en annan entreprenör är inne på samma linje och frågar sig om en styrelse som leds av politiker kan hålla sig uppdaterade om projektet.

Styrelsen består av fyra tjänstemän och tre politiker. De sammanträder en gång i månaden och får ett arvode på 200 euro per möte, ordföranden får det dubbla. Formellt är styrelsen ansvarig för allt, och det är klart att den misslyckats med att övervaka hur projektet framskridit.

Samtidigt har styrelsen fattat beslut om snäva tidtabeller som varit avsedda att driva på entreprenörerna. En källa anser att någon i styrelsen borde ha insett att tidtabellerna är alltför ambitiösa.

Många som medverkat i metroprojektet förstår att tidtabellerna har varit snäva. En entreprenör säger att byggentreprenörerna skulle ha slutat anstränga sig om Sweco hade meddelat att projektet försenas.

När man har låtit förstå att projektet här blir färdigt har alla gjort sitt yttersta, säger entreprenören.

Samtidigt finns det också entreprenörer som inte vill klaga på vare sig Sweco eller västmetron. En källa säger att Sweco inte är annorlunda än andra byggnadskonsulter. En annan säger att förseningen inte är bara Swecos fel, utan att hela kedjan bär skulden.

En entreprenör säger att han inte vill klaga på någon och att det är ovanligt med byggnadsprojekt i miljardklassen i Finland.

7. Förseningar från första början

Västmetron har dragits med förseningar ända från början i fråga om både planering och byggnadsarbeten.

Om starten blir försenad kan man räkna med att hela projektet försenas, säger en entreprenör.

Många entreprenörer tror att förseningarna beror på att projektet är unikt. Vad gäller omfattningen är projektet lika stort som det nya kärnkraftverket i Olkiluoto, och metrobyggen har inte förekommit i Finland sedan 1990-talet.

Helheten har varit för stor för västmetrobolaget och Sweco, tror en entreprenör.

Det som entreprenörerna inte kan förstå är varför man inte erkände att metron inte blir färdig som planerat.

(Artikeln är baserad på Yle uutisets artikel skriven av Sara Rigatelli och Antti Pikkanen Näin länsimetron avaus tyrittiin: 8 virhettä, jotka johtivat metrokatastrofiin)

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes