Hoppa till huvudinnehåll

Trafiken bekymrar och biblioteken gläder Karlebyborna

Bild av människor som går över övergångsställe
Arkivbild. Bild av människor som går över övergångsställe Bild: Yle/Sofi Nordmyr kommersialism

Karlebyborna upplever fortfarande att staden tjänster är bra, även om man kan märka en liten försämring. Framför allt är det trafiken och vården som skapar missnöje.

När det gäller bibliotekstjänster och en trivsam omgivning ligger Karleby på topp.

Karlebyborna anser att staden ger invånarna mycket bra service. Karleby placerade sig på fjärde plats när invånare i nio städer fick tycka till om den service staden erbjuder. Förutom Karleby deltog Esbo, Forssa, Helsingfors, Lovisa, Uleåborg, Åbo, Tusby och Vanda.

Senast gjordes undersökningen 2012 och då blev resultatet lite bättre. Då hade Karleby ett index på 3,66 när medelbetyget är 3,60 och högsta betyg är 5. Den här gången stannade indexet på 3,59.

Vården drar ner betyget

Det är invånarnas möjlighet att påverka, sjukhusvården, missnöje med hälsovårdscentralens bäddavdelning och de äldres boende- och anstaltvård som dragit ner betyget. När det gäller barndagvård fick Karleby också sämre betyg denna gång.

Allra mest nöjda är Karlebyborna med bibliotekstjänsterna, här placerade staden sig bäst av alla. Invånarna anser också att staden erbjuder en vacker och trivsam miljö.

Enkäten skickades ut per post till 700 Karlebybor och man fick in 180 svar, vilket innebär att svarsprocenten är låg jämfört med invånarantalet.

Trafiken ger huvudbry

Det som försämrats mest enligt invånarna är gatu- och vägunderhållet. Här landade staden på 2,46 mot tidigare 3,11, det betyder att missnöjet vuxit med 0,53 procentenheter.

Trafikarrangemangen och fotgängarnas säkerhet anses också vara dåliga i Karleby. Kollektivtrafiken upplevs som svag och resultatet var dåligt även i den förra undersökningen.

Missnöje med ekonomin

Trots att Karlebyborna är tämligen nöjda med stadens service är de missnöjda med hur stadens ekonomi sköts, resutatet blev 0,30 procentenheter sämre än 2012.

Tjugotvå procent av de tillfrågade är nöjda med stadens förtroendevalda, 38 procent är missnöjda och 41 procent vet inte.

Karlebypolitikerna får ett lite sämre vitsord än i andra städer, 2,67 jämfört med medeltalet 2,78 i övriga städer.

När det gäller samarbete med grannkommuner och städer är Karleby med i topp tre. Staden ligger också i topp när det kommer till bostäder och arbetsplatser.

Undersökningen gjordes av FCG Konsultointi i april och maj. Invånarna fick säga sin åsikt om 68 olika tjänster och ärenden.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten