Hoppa till huvudinnehåll

Blue Fors Cryogenics, Opto Fidelity, Visit Rovaniemi belönas för profilering av Finland utomlands

Höstfärger i Kilpisjärvi.
Höstfärger i Kilpisjärvi. Bild: All Over Press / Ismo Pekkarinen höstfärger,landskap,höst,Lapplands län,naturen,vildmarker,Lappland,Kilpisjärvi (sjö)

Årets internationaliseringspris går till Blue Fors Cryogenics, Opto Fidelity, Rovaniemi stad och Visit Rovaniemi,

Blue Fors Cryogenics har specialiserat sig på mätsystem vid låga temperaturer, och Opto Fidelity utvecklar system för testning av smarta apparater.

Rovaniemi stad och Visit Rovaniemi marknadsför Rovaniemi och Lappland.

Priset beviljas finländska, internationellt framgångsrika företag och sammanslutningar. Presidenten beviljar priset årligen på framställning av ledningsgruppen för Team Finland.

– Pristagarna har skapat ny, internationellt konkurrenskraftig verksamhet med kunskap som utvecklats i Finland. Detta har krävt stora satsningar på produktutveckling och mod att ta sig ut på den internationella marknaden, säger Jorma Korhonen, ordförande för ledningsgruppen för Team Finland vid statsrådets kansli..

Rovaniemi ett ypperligt exempel på profilering av Finland

Turismen har en allt större betydelse för den finländska samhällsekonomin, konstaterar Korhonen. Det arbete som Rovaniemi stad och Visit Rovaniemi gjort innebär att Finland har profilerats utomlands på ett sätt som är till nytta inte enbart för turistnäringen, utan också för andra finländska företags export.

Finlands rena natur, norrsken, renar och naturligtvis jultomten lockar turister till Rovaniemi. De ständigt ökande turistströmmarna beror till en stor del på Visit Rovaniemis långsiktiga arbete för att göra området attraktivt och mer känt i världen.

– I synnerhet antalet asiatiska turister har ökat kraftigt, säger Sanna Kärkkäinen, vd för Visit Rovaniemi. Också rena finländska produkter som hudvårdsmedel och livsmedel samt till exempel cleantech-kunnandet väcker stort intresse i världen.

Det nära samarbetet med staden och de lokala företagen har utvecklat området och lockat turister. Visit Rovaniemi ägs till 51 procent av Rovaniemi stad och till 49 procent gemensamt av 170 medlemsföretag.

Visit Rovaniemis senaste framgång är samarbetet med Kinas största resetjänstsleverantör Alitrip.

Finpros Visit Finland är Visit Rovaniemis nära samarbetspartner, och bistår med internationell marknadsföring och kommunikation.

Skapa en tydlig produkt och lämna ett positivt avtryck på webben. Testa fördomsfritt sociala medier och andra digitala kanaler för marknadsföring. Lär dig språk och bekanta dig med den lokala kulturen!― Sanna Kärkkäinen, vd för Visit Rovaniemi.

Kall kunskap från Finland

Helsingforsföretaget Blue Fors Cryogenics fick sin början vid det som i dag är Aalto-universitetet (dåvarande Tekniska högskolan). Teknologie doktor Rob Blaauwgeers från Holland byggde år 2007 tillsammans med Pieter Vorselman den första prototypen av en ny generation av frysanläggningar. Man kunde enkelt och helt automatiserat frysa ner forskningsprover eller komponenter till extremt låga temperaturer, nära den absoluta nollpunkten.

Blaauwgeers och Vorselman grundade ett företag 2008. Blue Fors storlek har fördubblats flera år i följd, och antalet anställda är nu ungefär 60. Omsättningen 2015 var 16,9 miljoner euro.

Som Marilyn Monroe sade: Stanna inte när du trött, stanna när du är färdig.
― Rob Blaauwgeers, vd för Blue Fors

Företaget har på tio år blivit världsledande inom produktionen av torra ultralågtemperaturfrysar.

Företaget har beviljats lån av Finnvera, vilket gjorde det möjligt att starta verksamheten. Företaget har också deltagit i Tekes utvecklingsprojekt tillsammans med VTT.

Opto Fidelity simulerar mänskligt beteende

Tammerforsföretaget Opto Fidelity utnyttjar datorseende och robotik och kan med hjälp av dessa simulera mänskligt beteende. Man kan till exempel testa hur pekskärmar och pennfunktioner på telefoner och surfplattor fungerar. Företagets teknologi används också i virtualglasögon som väntas bli en stor hit om ett par år.

Företagets verksamhet handlar om robotiserade system för mätning och testning av smarta enheter, från produktutveckling till produktion. Opto Fidelity har omkring 95 anställda.

- Efter Nokias och Microsofts nedgång har det funnits ett utbud av topptalanger i Finland, och deras yrkesskicklighet står till förfogande också tack vare de möjligheter landet erbjuder i fråga om studier, forskning och utbildning på toppnivå. Utan jämlika möjligheter skulle vårt företag inte finnas till.― Opto Fidelitys vd Pertti Aimonen.

Bland annat teknikjättarna Google, Intel och Atmel och världens största mobiloperatör China Mobile hör till företagets kunder.

Opto Fidelitys omsättning har under loppet av några år mer än femdubblats till 19,5 miljoner euro, varav över 90 procent redan kommer från export. Företaget är verksamt i Silicon Valley (2014) och Redmond (2016) i USA samt i Shenzhen och Chengdu i Kina.

Forskning, produktutveckling och planering sker i Finland, och 90 procent av de kundspecifika produkterna och prototyperna tillverkas i Finland. Vidare tillverkas 95 procent av kopierings- och massprodukterna utomlands medan programmen och kärnkomponenterna till dessa kommer från Finland.

I det inledande skedet fick företaget hjälp av Finpros Go Global-marknadsundersökningar och Tekes GAP-program samt nätverk och lokaler som Nordic Innovation House tillhandahåller, säger vd Pertti Aimonen.


Tro på dig själv och din produkt. Till exempel i Silicon Valley uppskattas toppkompetens, även om ditt företag är väldigt litet och okänt. Uppdatera kontinuerligt din kompetens, och satsa på marknadsföring!
― Opto Fidelitys vd Pertti Aimonen