Hoppa till huvudinnehåll

Byggboom i Vasa centrum

Bygget av Flickis-kvarteret i november 2016.
Bygget av Flickis-kvarteret i november 2016. Bild: Yle/Antti Haavisto Vasa,Handvolt,flickis-kvarteret,byggarbetsplatser

Kyrkoesplanaden i Vasa ska få tre nya höghus och resten av centrum står inför samma förändring. Staden säger att det finns köpare till alla lägenheter.

Man kan tala om en byggboom i Vasa centrum just nu. Höghus planeras och byggs just nu i området kring Valkolinna och Olympiakvarteret i Vöråstan, kring finska Stadsteatern och Klemetsö. Bredvid huvudposten ska man bygga ett åtta våningar högt hus, som ska inrymma hotell, affärs- och kontorsutrymmen och bostäder.

Också planerna för området kring den gamla travbanan finns till påseende för att invånarna ska få komma med kommentarer.

- Vi försöker leta efter platser där det finns utrymme för nybyggen. Stadens strategi är att koncentrera centrum. Samtidigt vill vi ta i beaktande de karaktärsdrag som gör Vasa till Vasa, säger Vasas planläggningsdirektör Päivi Korkealaakso.

Till exempel vill man i planerings- och byggnadsskedet bevara de stora breda esplanaderna, brandgatorna och de öppna stränderna. De här är ett arv efter Carl Axel Setterberg, som valdes till länsarkitekt efter att staden brann 1852, och de finns kvar ännu idag.

Vasas planläggningsdirektör Päivi Korkealaakso och Arto Nyberg, ordförande för Invånarföreningen i centrala Vasa.
Vasas planläggningsdirektör Päivi Korkealaakso och Arto Nyberg, ordförande för Invånarföreningen i centrala Vasa. Vasas planläggningsdirektör Päivi Korkealaakso och Arto Nyberg, ordförande för Invånarföreningen i centrala Vasa. Bild: Yle/Antti Haavisto päivi korkealaakso

Parkeringsplatser under jord

Den största och synligaste byggarbetsplatsen just nu är det som kallas Flickis-kvarteret vid Kyrkoesplanaden, där ska inom de närmaste åren höghusen Lyran, Primus och Laudatur resa sig. I Bostads Ab Vasa Lyran ska det finnas lägenheter mellan 27 och 114 kvadratmeter och med invånarparkeringen under markytan.

- Tack vare det får vi gröna gårdar där invånarna ryms att leka och vara. Dessutom behöver man ingen sommarstuga om man enkelt tar sig ut i det gröna, säger Korkealaakso.

Det är sällan det byggs i centrum eftersom det inte finns lediga tomter. Byggandet måste planeras noggrant och Vasa och Arto Nyberg som är ordförande för Invånarföreningen i centrala Vasa är nöjd över att invånarna hörs i planeringsskedet.

- Det finns bland annat enkäter på nätet. Till exempel har man redan i flera år kunnat framföra sina åsikter om Flickis-kvarteret. Genom att blanda nytt och gammalt får man variation i stadsbilden, säger Nyberg.
Nyberg tycker att man tar tillvara gamla byggnader väl i Vasa, det märks på att det finns många skyddsobjekt i staden.

Långsiktigt arbete

Utanför centrum växer stadsdelarna Gerby, Sundom och Böle så snabbt att en del frågar sig om invånarna kommer att räcka till för att fylla alla nya bostäder.

- Vi planerar på långsikt. Familjerna har sakta men säkert börja hitta tillbaka till centrum och byggandet av egnahemshus har mattats av. Därför vill vi nu ha ett trivsamt centrum av hög kvalitet, säger Korkealaakso.

Många Vasabor drömmer om att bo nära havet. Nyberg är nöjd över att stränderna har bevarats för allmänheten sen Setterbergs tid. Han hoppas att traditionen fortsätter. Enligt Korkealaakso finns det alternativ att välja bland när man bygger.

- På stranden i Brändösund byggs just nu fina byggnader. Där finns en gångbana längs stranden och den ska alla ha tillgång till. Arbetet med den nya delgeneralplanen för Vasklot inleds i år och också där funderar vi på det här med hur vi bygger längs stranden, säger Korkealaakso.

Text: Merja Siirilä, Yle Pohjanmaa

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten