Hoppa till huvudinnehåll

Jakobstad kan få bioetanolfabrik och nya jobb

UPM:S pappersfabrik på Alholmen i Jakobstad
Bioetanolfabriken kommer till industriområdet på Alholmen i Jakobstad. UPM:S pappersfabrik på Alholmen i Jakobstad Bild: Yle/Haiju Linman massafabrik

En etanolfabrik planeras till Alholmens industriområde i Jakobstad. Bakom projektet står ST1 och SOK som har ett sambolag North European Bio Tech, förkortat NEB.

För Jakobstad skulle det ge en stor skjuts framåt. Det handlar om en 140 miljoner euros investering. I planerings- och byggnadsskedet innebär satsningen 500 manarbetsår, varav 350 är inhemsk arbetskraft.

I produktionen ger fabriken oavbrutet skiftarbete åt 25 personer och indirekt skapas 70 arbetsplatser i logistik och underhåll.

St1 och NEB har skrivit en avsiktsförklaring med Alholmens Kraft och UPM Kymmene att placera bioetanolfabriken på industriområdet på Alholmen.

Det är alltså ett intentionsavtal men på St1 tror man starkt på att det ska gå vägen. Det finns en marknad för bioetanol.

- Det är frågan om att få förnybart bränsle. Det här ersätter importerat bränsle. Vi blir mer självförsörjande, för att inte tala om inverkan på miljön, säger Patrick Pitkänen på St1.

50 miljoner liter bioetanol per år

Årsproduktionen blir 50 miljoner liter bioetanol, råvaran är sågspån och återanvänt virke.

Nästa steg är att skaffa miljötillstånd. I Kajana håller en liknande fabrik på att bli färdig och hur den fungerar kommer att påverka investeringsbeslutet i Jakobstad.

För Jakobstads del tas ett investeringsbeslut 2018 och fabriken kunde stå färdig 2020.

Patrick Pitkänen från St1 och Björn Åkerlund från Alholmens Kraft.
Patrick Pitkänen och Björn Åkerlund. Patrick Pitkänen från St1 och Björn Åkerlund från Alholmens Kraft. Bild: Yle/Joni Kyheröinen alholmens kraft,St1

Mindre stenkol

På Alholmens Kraft hoppas man att den nya fabriken ska hjälpa dem att minska på användningen av stenkol.

- Vi har möjlighet att utnyttja sidoprodukterna som kommer från framställningen av bioetanol. De är förnyelsebara och med dem kan vi ersätta stenkol och kanske helt undvika användningen av stenkol i energiproduktionen, säger tf. vd Björn Åkerlund.

Uppsving i Jakobstad

På Österbottens arbets- och näringsbyrå betecknar servicedirektör Mats Löfberg etanolfabriken som en betydande händelse och investering.

Det förstärker bioklustret på Alholmen och ger mycket arbete i byggnadsskedet och senare i produktionen.

- Det behövs för det har blivit sämre i Jakobstad sedan 2011 när det gäller sysselsättningen.

Nu är det dags att det ändrar och beskedet i dag är ett mycket gott tecken, säger Löfberg.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten