Hoppa till huvudinnehåll

Mycket att förbättra vid Domargårds avstjälpningsplats i Borgå

Hög av avfall
Avfall som ska till förbränning. Hög av avfall Bild: Yle/Jeannette Lintula rosk

Grannarna lider av buller och damm från verksamheten på Domargårds avstjälpningsplats i Borgå. Lukten har minskat, men ännu finns mycket att göra för att få bort den helt.

Så gått som allt avfall från hela Östnyland förs nuförtiden till Domargårds avstjälpningsplats i Borgå. Det här trots att miljökonsekvensbedömningen, som gjordes för ungefär tio år sedan, visade att området egentligen lämpar sig dåligt som soptipp och sorteringsplats för avfall.

År 2007 var det tänkt att avstjälpningsplatsen skulle flyttas intill Sköldvik och att Domargård skulle tas ur bruk så fort som möjligt, men så blev det inte. Östra Nylands avfallservice talar i dag om åtminstone fem år till för slutdeponeringen av avfall i Domargård.

Lastbil med avfall
På området samlas byggavfall Lastbil med avfall Bild: Yle/Jeannette Lintula avfall
Grävmaskin och hög av avfall
Grävmaskin och hög av avfall Bild: Yle/Jeannette Lintula skräp

Miljöbyrån i Borgå påpekar i ett utlåtande till Regionförvaltningsverket att Domargård fortfarande luktar och att det dammar och bullrar. Det vatten som rinner ut från området har förhöjda näringshalter.

Östra Nylands avfallsservice har lämnat in tre olika ansökningar för att kunna fortsätta verksamheten vid Domargårds avstjälpningsplats. Det är en av dessa ansökningar som Borgå stad nu ska ge sitt utlåtande om.

Kritik mot planerat deponiområde

Östra Nylands avfallsservice vill förutom att fortsätta använda Domargård för att sortera avfall också grunda ett nytt område för slutdeponering av avfall, mellan det nuvarande deponeringsområdet och ett äldre område som togs ur bruk år 2007.

Borgå stads miljövårdschef Carita Forsberg-Heikkilä är skeptiskt inställd till planerna. Hon är rädd för att bottnen på det gamla området kan falska och att det kan rinna ut förorenat vatten den vägen.

Östra Nylands avfallservice vd Vesa Heikkonen svarar att bottnen på det nya området ska göras så att det inte blir möjligt att smutsigt vatten rinner ut i miljön. Han tillägger att reservationen av ytterligare ett område för deponi är gjord för säkerhets skull, det är inte ens sagt att området utnyttjas.

Domgårdens soptipp
Ett nytt område ska grundas intill det gamla deponiområdet Domgårdens soptipp Bild: Yle/Jeannette Lintula avfall
Grävmaskin på Domgårdens soptipp
Grävmaskin på Domgårdens soptipp Bild: Yle/Jeannette Lintula grävmaskin

Domargård används ännu länge

Vesa Heikkonen svävar en stund med svaret på frågan hur länge bolaget ska fortsätta använda Domargård. Servicepunkten dit allmänheten kan hämta till exempel krattavfall, porslin eller byggavfall vill bolaget ha kvar helts i all evighet. Domargård är enligt vd:n passligt nära centrum.

Då det kommer till deponering av avfall så fortsätter verksamheten åtminstone fem år till, troligen längre.

- Jag kan tänka mig att bolaget inte vill investera i en ny grund i Sköldvik, det är otroligt dyrt. Det är mera ekonomiskt att använda det nuvarande området så länge det bara går, säger miljöforskningschef Carita Forsberg-Heikkilä.

Sköldvikområdet ska bli ultramodernt enligt Heikkonen, men när det tas i bruk kan han inte säga någonting om.

Avfallsortering
På området sorteras avfall Avfallsortering Bild: Yle/Jeannette Lintula östra nylands avfallsservice,avfallssortering

Brister ska lyftas fram nu

Borgå stads miljövårdschef Carita Forsberg-Heikkilä säger att det gäller att vara kritisk i sina utlåtanden för nu finns det en möjlighet att påverka. De ansökningar som ska ges slår fast riktlinjerna för verksamheten vid avstjälpningsplatsen för en lång tid framöver.

Hon anser att det är viktigt att påpeka att bland annat vattenkvaliteten och kväveutsläppen måste kontrolleras regelbundet också i framtiden.

Miljöbyrån vill också att gaserna från avstjälpningsplatsen ska tas till vara bättre än att bara brännas, vilket är fallet i dag. Östra Nylands avfallsservices vd intygar att det ska bli fjärrvärme av den så småningom.

Bullret och dammet ska minska enligt vd Heikkonen. Flisningen ska enligt ansökan flyttas bort från toppen på avstjälpningsplatsen och på det sätter dammar och bullrar det mindre.

Domgårdens soptipp
I hallen lagras hushållsavfall som ska brännas. Domgårdens soptipp Bild: Yle/Jeannette Lintula östra nylands avfallsservice

Borgå stad påpekar också att både förvaringsbassängerna av lakvatten och av industrifetter luktar. Lakvattenbassängernas vattenkvalitet ska enligt vd:n bli bättre allt eftersom deponiområdena täcks. Industrifetterna måste bort enligt honom.

- Att ha industrifetter lagrade i öppna bassänger är ingen hållbar lösning, medger vd:n.

Borgå stads miljöforskningschef Carita Forsberg-Heikkilä hoppas att Regionförvaltningsverket ska tänka på grannarna då beslut fattas. Det finns grannar som inte bor långt i från avstjälpningsplatsen.

Byggnads- och miljönämnden tar ställning till utlåtandena på sitt möte på tisdagen.

Sorterat avfall
Sorterat avfall Bild: Yle/Jeannette Lintula avfall
Lastbil och hög av skräp
Lastbil och hög av skräp Bild: Yle/Jeannette Lintula soptipp

Läs också