Hoppa till huvudinnehåll

Trumpeffekten: Prisbubbla på aktiemarknaden?

Nina Bergring är placeringsdirektör på Veritas pensionsförsäkring.
Niina Bergring. Nina Bergring är placeringsdirektör på Veritas pensionsförsäkring. Bild: Yle/ Patrik Schauman nina bergring,Veritas Pensionsförsäkring

Valet av Donald Trump till president för USA kan ha lett till en prisbubbla på aktiemarknaden. Den verkar lita blint på att Trump inte menade just något av det han sade under sin valkampanj.

För tillfället verkar marknaden förvänta sig orealistiska resultat av de amerikanska bolagen under de kommande åren. De ökade riskerna har redan höjt räntenivån i USA, säger Niina Bergring som är placeringsdirektör på Veritas pensionsförsäkring.

- Aktiemarknaden bedömde Trumps tal så att han kommer att stöda tillväxten i USA. Man väntar sig att han kommer att minska på främst bankreglerna, vilket hjälper bankerna. Inte heller utnämningen av den kontroversiella Stephen Bannon till chefsstrateg och äldre rådgivare har rubbat marknadens förtroende. Övriga namn som har förekommit i spekulationer och i offentligheten verkar borga för ett mera stabilt styre.

Men utnämningar är inte allt.

- Den politik som många nu antar att Trump skall driva är väldigt inflatorisk. Om han till exempel börjar stimulera ekonomin i USA med stora infrastrukturinvesteringar i en situation då arbetslösheten som nu är väldigt låg, kan det öka inflationen, säger Niina Bergring.

På basen av Trumps vallöften ser det ut som om han under de närmaste åren vill stimulera ekonomin med stora summor, men det finns ingen information om hur de här utgifterna skall finansieras.

- Det är därför helt logiskt att räntorna stiger. Både inflationsrisken och risken för en kraftigt växande statsskuld har ökat. Trump måste ju finansiera sin politik med skuld om han inte har någon annan finansieringskälla, säger Niina Bergring.

Flera år av stigande räntor?

Räntorna stiger i regel då riskerna i en ekonomi ökar. De som beviljar lån höjer prisen på dem för att minska risken att förlora pengar om en del av låntagarna inte kan betala tillbaka dem. Niina Bergring tror att det kan gå så i USA.

- Det kan hända att vi nu bara ser början på en utveckling där räntorna kommer att stiga under många år framöver.

Det är ändå osäkert om Trump får gehör för sina planer på att stimulera ekonomin. Traditionellt har republikanerna inte velat öka på USA:s statsskuld.

- Nu kan de ändå känna sig tvungna att tillåta att skulden ökar för att kunna vinna kommande val. Marknaden verkar förvänta sig att de mest konservativa republikanerna måste anpassa sig till Trump och hans politik, säger Niina Bergring.

Aktiemarknaden är kortsiktig

Niina Bergring oroar sig för att räntorna inte mera stöder växande aktiekurser. Räntorna har sjunkit under flera år. Under samma tid har aktiekurserna stigit.

- De sjunkande räntorna har varit den främsta orsaken till att aktiekurserna har stigit under de senaste åren. Nu är det lite ologiskt att aktiepriserna inte har sjunkit trots att räntan har stigit.

Eftersom börskurserna är ett mått på hur stora vinster placerarna väntar sig av bolagen i framtiden visar ökningen att marknaderna väntar sig att bolagsresultaten ska växa kraftigt.

- Om det blir inflation kommer lönerna att stiga samtidigt med räntorna, som ju är bolagens finansieringskostnader. Det betyder att bolagens marginaler och resultat kommer att sjunka om inte försäljningen ökar kraftigt. Jag har svårt att se att försäljningen skulle kunna öka snabbt och kraftigt. Därför är jag orolig för att de högre räntorna inte alls har prissatts på marknaden, säger Niina Bergring.

För tillfället kan det alltså finnas en prisbubbla på aktiemarknaden. Niina Bergring påpekar att marknaden ofta är mycket kortsiktig.

- Marknaden vill alltid förenkla verkligheten. De som förvaltar pengar måste alltid välja att tro på något framtidsscenario, och bedöma sannolikheten för att det förverkligas.

Inför presidentvalet sjönk aktiekurserna en aning då sannolikheten för att Trump skulle vinna ökade. Det berodde på att många placerare sålde sina aktier. När oron minskade efter Trumps segertal fick placerarna bråttom att återvända till marknaden och kurserna steg igen.

- Man måste alltid komma ihåg att aktiekurserna ofta påverkas av snabba penningflöden. Det finns många placerare som tittar mycket kortsiktigt på aktiemarknaden. Stora pengar förvaltas också med algoritmer och många fonder har en mycket kort tidshorisont, säger Niina Bergring.

Pensionsbolagen måste sprida sina risker

Niina Bergring anser att det nuvarande läget på aktiemarknaden understryker vikten av att pensionsbolagen sprider sina placeringar.

- Det är det enda sättet att skydda sig mot stora och snabba kast på aktiemarknaden. De största kasten kommer alltid oväntat.

En snabbare tillväxt i världsekonomin är alltid bra för pensionsplaceringarna. Kortsiktigt kan högre räntor slå mot placeringsportföljen då vinsterna minskar, men på längre sikt är högre räntor bra för alla med långsiktiga besparingar.

- Om Trump inte gör dumheter, och om han kan styra landet mot en bättre tillväxt utan att inflationen blir för hög, kan valresultatet vara positivt. Men det förutsätter att det inte uppstår geopolitiska problem. Han måste sköta relationerna till Kina väl. USA får inte heller bli för protektionistiskt, säger Niina Bergring.

En gynnsam utveckling i USA skulle vara bra också för Europa. Tillväxt i USA kunde leda till en ökad import från Europa. Om höga räntor i USA sänker börskurserna där samtidigt som låga räntor i Europa åtminstone en tid håller dem höga här kan placeringar strömma från USA till Europa.

- Det är det som marknaden för tillfället har kommit fram till. Valet av Trump kan vara bra för den globala ekonomiska tillväxten. Marknaden försöker ju oftast vara positiv och söka möjligheter. Vi är ju ändå bara människor. Det är ändå inte en utveckling som vi kan lita på, säger Niina Bergring.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes