Hoppa till huvudinnehåll

Undersökning: Finland bland de socialt mest rättvisa länderna

pojke ensam i parken
Utslagning hotar enligt rapporten var fjärde EU-medborgare. pojke ensam i parken Bild: Yle / Ida Granholm pojkar,stenarbeten,parker,huvtröja,skogar,träd,berg,ensamhet,depression,ungdomar,mental hälsa,psykiska problem

Den tyska Bertelsmann-stiftelsens färska rapport har igen mycket positiva siffror att komma med gällande Finland. I indexet för social rättvisa som getts sedan år 2008 har Finland upprepade gånger klassificerats som ett av de mest socialt rättvisa länderna inom EU.

Endast Sverige har en högre placering än Finland, när man ser på helhetsindexet.

Finlands goda placering förklaras bland annat av ett starkt utbildningssystem och jämställdheten. I Finland får såväl barn till verkställande direktörer som barn till arbetslösa i genomsnitt goda PISA-resultat.

I det omfattande indexet jämförs utöver utbildning också bland annat fattigdomsrisken.

Antalet avhoppare minskar inte

Situationen ser inte lika rosig ut efter grundskolan. Finland kritiseras i rapporten för att man inte lyckats minska på antalet unga som avbryter sina studier. 9,2 procent av 18-24-åringarna avbryter allmänbildande studier eller yrkesstudier.

Antalet är ungefär detsamma som vid tidpunkten för den första rapporten år 2008.

Det är också de unga som får lida på den finländska arbetsmarknaden. Finlands höga ungdomsarbetslöshet på 22,4 procent nämns som ett särskilt orosmoment i rapporten. Arbetslösa unga vuxna löper en särskild risk för att permanent bli utanför arbetsmarknaden, varnar man för i rapporten.

Förutom för ungdomar så fungerar den finländska arbetsmarknaden också dåligt för utländska arbetstagare. Finland hör till den sämsta tredjedelen vad gäller sysselsättning av arbetstagare som är födda utanför Finland.

För hela Europas del har arbetsmarknadssituationen förbättrats jämfört med fjolåret, men sysselsättningsläget har inte direkt samband med minskad fattigdomsrisk. Forskarna förklarar detta missförhållande med att låglönebranscherna vuxit och med de delade arbetsmarknaderna.

Fattigdom och utslagning hotar enligt rapporten fortfarande var fjärde EU-medborgare.

Matti Koivisto, Yle uutiset / Linn Karlsson