Hoppa till huvudinnehåll

Kritiserad kampanj om likgiltiga mammor vid bildskärmar får fortsätta

helsingfors stadsfullmäktige inför ett möte
helsingfors stadsfullmäktige inför ett möte Bild: Yle/Helena von Alfthan helsingfors fullmäktige

Helsingfors stads nya kampanj som jämför likgiltighet med familjevåld väckte debatt också i fullmäktigesalen på onsdag kväll. Socialverkets besked är ändå att kampanjen fortsätter.

Kampanjen och uppståndelsen som uppstått kring den blev det enda ämne som behandlades på Helsingfors fullmäktiges frågetimme på onsdag. Politiker från flera partier hade något att säga om ärendet.

Det är De grönas Johanna Sydänmaas fråga som behandlas under frågestunden när fullmäktige samlas onsdag kväll, men kritik mot kampanjen framförs över partigränserna. Många politiker är upprörda över att kampanjen likställer föräldrars skärmtittande med våld. Många är upprörda framför allt på grund av att våld inom relationer och familjen är ett verkligt problem i både Helsingfors och Finland i dag.

Hundra personer blev utan plats i skyddshem i Helsingfors i fjol. Jag skulle önska att pengar koordineras till förebyggande lågtröskeltjänster i stället.― Veronika Honkasalo, VF

Veronika Honkasalo (VF) lyfter fram det att kampanjen sårar alla dem som är offer för våld i nära relationer och som skulle behöva få hjälp.

- Hundra personer blev utan plats i skyddshem i Helsingfors i fjol, säger Honkasalo. Hon anser att de pengar som använts till kampanjen kunde ha gett våldsoffer konkret hjälp i stället.

- Jag skulle önska att pengar koordineras till de förebyggande lågtröskeltjänster som vi har ett skriande behov av i den här staden, säger Honkasalo.

Det enda vi kan göra i det här skedet enligt mig är att avsluta kampanjen.― Pia Pakarinen (Saml.)

Flera ledamöter från De gröna men också ett par röster från Samlingspartiets ställer frågan om kampanjen verkligen ska få fortsätta.

- Den är sårande. Det enda vi kan göra i det här skedet enligt mig är att avsluta kampanjen, säger Pia Pakarinen från Samlingspartiet.

- Jag frågar mig nog om det skulle vara läge att byta reklamfirma, säger även Björn Månsson (SFP).

Inte bara kritik - en del politiker tackar

I fullmäktigesalen säger ändå många politiker att de är oroliga för föräldrarnas skärmtittande och vad det betyder för barnen. Det görs alltså flera inlägg som försvarar idén med kampanjen.

- Det här är helt klart något vi måste diskutera och måste lyfta fram, säger Maija Anttila (SDP).

- Reklam är en svår konst. Men jag ser ingen orsak att ta bort videon. Vi måste tvärtom gå vidare i den här diskussionen, säger Yrjö Hakanen (FKP).

Var är papporna?

Flera politiker kritiserar också det att kampanjen riktats så klart mot mammorna och inte har en enda man med på bilderna eller i videon. På den punkten medger också staden sitt misslyckande. Pia Panhelainen, biträdande stadsdirektör med ansvar för social- och hälsovårdssektorn, är den som är på plats för att svara på fullmäktigeledamöternas frågor.

Enligt Panhelainen har kampanjen utvärderats av staden och man har kommit fram till att den misslyckades på två huvudpunkter: det fanns inga pappor med i kampanjen och sloganen var inte den bästa.

Diskussionen som nu förs är i barnens intresse.― Pia Panhelainen, biträdande stadsdirektör

- Vi har efter kritiken funderat på om kampanjen borde avslutas eller anpassas men kommit fram till att det inte behövs. Diskussionen som nu förs är i barnens intresse. Det viktigaste är att vi får experter att diskutera våldets många olika sidor.

Kampanjen fortsätter

Panhelainen lyfter i fullmäktigesalen än en gång upp att bakgrunden till kritiken är oron för barnen. Barn som utsätts för likgiltighet, med föräldrar som inte erbjuder tillräckligt mycket närvaro och uppmärksamhet, förklarar hon.

- Samtidigt kan vi konstatera att kampanjen fått mycket kritik och att den varit berättigad. Det var aldrig meningen att skuldbelägga mammorna.

Det var aldrig meningen att skuldbelägga mammorna.― Pia Panhelainen, biträdande stadsdirektör

Panhelainen vidhåller att kampanjen är välplanerad och välförankrad hos socialverket och flera andra parter inom staden, och att kampanjen kommer att fortsätta.

Det är en arbetsgrupp med representanter från många håll i staden som har godkänt kampanjen. Arbetsgruppen grundades 2011 och har medlemmar från både socialverket, utbildningsverket och utomstående instanser som polisen och skyddshem. Kampanjen i fråga är den sjunde som arbetsgruppen godkänt.

Budgeten för kampanjen är enligt Panhelainen 180 000 euro. Kampanjen kommer inte att dras in från gatubilden, biograferna eller nätet utan fortsätta som förr. Men helsidesannonsen som publicerades i Helsingin Sanomat i går var den första och sista. Det har inte planerats fler sådana.

Läs mera:

Helsingfors jämför mammors skärmtid med våld i ny kampanj

Helsingfors stad har satsat stort på en kampanj som föräldrar tycker att skuldbelägger mammor. "Ansvarslöst" säger en expert på mediefostran.

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen