Hoppa till huvudinnehåll

Lite nedåt för Viking Line

Viking Lines m/s Amorella
Viking Lines m/s Amorella Bild: Viking Line Viking Line (stycke)

Viking Lines resultat försämrades under det första halvåret. Det beror enligt koncernen på lägre efterfrågan i kombination med omfattande fartygsmoderniseringar.

Under perioden januari-september uppgick Viking Lnes rörelseresultat till knappt 15 miljoner euro, jämfört med 22,5 miljoner året innan.

Omsättningen minskade till 397 miljoner euro - sex miljoner euro ner från i fjol.

Koncernens rörelseresultat försämrades huvudsakligen som en följd av uteblivna intäkter i samband med fartygsdockningar för modernisering och underhåll. Under den senare delen av rapportperioden minskade också efterfrågan.

Passagerarantalet på Viking Lines fartyg uppgick under rapportperioden till 5 015 177 passagerare, vilket är något lägre än det första halvåret 2015. Viking Lines marknadsandel var 33,7 procent jämfört med 34,8 procent i fjol.

För hela verksamhetsåret 2016 förutspår Viking Lines styrelse en liten försämring. Konkurrensen inom trafikområdet pressar såväl priser som volymer, och den finländska ekonomin är en osäkerhetsfaktor för koncernen, heter det i delårsrapporten.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes