Hoppa till huvudinnehåll

Språkmedveten upphandling blir avgörande för vård på svenska

Mamma tar hand om sin son.
Oavsett vem som ger vården så betonas upphandlingen och kontrakten med tjänsteproducenterna i framtiden anser Suksi. Mamma tar hand om sin son. Bild: All Over Press. centralsjukhus,sjukhusavdelningar,patienter,moderskap,medicin,patient

Upphandlingen blir A och O då det gäller att säkra den svenskspråkiga servicen i social- och hälsovårdsreformen. Det säger Markku Suksi som är professor i offentlig rätt vid Åbo Akademi.

Enligt Suksi måste man noggrannt övervaka upphandlingen för de tjänster som ska skötas av tredje sektorn eller privat i framtiden. Det är viktigt att de som erbjuder tjänster är medvetna om vad som krävs och att de ska ge service på båda språken.

Markku Suksi
Det gäller för politiker och tjänstemän att tänka på svenskan långt på förhand anser professor Markku Suksi. Markku Suksi Bild: Åbo Akademi suksi

- Det är viktigt att de som sköter upphandlingen tänkter på båda språkgrupperna på förhand så att man inte efteråt inser att kontraktet är uppgjort på tre år och ingen har beaktat hur man ska göra med de svenskspråkiga invånarna, säger Suksi. Det är ett dåligt alternativ och därför är det viktigt att båda språk beaktas så tidigt som möjligt i upphandlingsskedet.

Det ser ut som om nämnderna och organen för de språkliga minoriteterna ska degraderas till något ännu mer irrelevant och det är en dålig utveckling― Markku Suksi

Seinäjoki ett frågetecken?

Suksi tror inte att det blir problem i tvåspråkiga landskap. Däremot misstänker han att det kan bli problem i enspråkiga distrikt som ska sköta specialsjukvård, till exempel i södra Österbotten och Seinäjoki.

- Det är för mig oklart hur juridiken ser ut om det uppstår behov av service på svenska i ett finskspråkigt distrikt, säger Suksi. Så hur upphandlar man alltså och det är något jag inte har svar på i det här skedet.

Mycket kan ännu förändras

Suksi betonar att mycket ännu är oklart vad gäller den kommande social- och hälsovårdsreformen.

- Reformen går framåt men i olika takt och det innebär utmaningar och problem för beslutsfattarna, säger Suksi. Nu gäller det att vara uppmärksam så att svenskan inte faller mellan stolarna.

- Enligt de planer jag har sett hittills så verkar det som om att nämnderna och organen för de språkliga minoriteterna som finns idag ska degraderas till något ännu mer irrelevant och det är en dålig utveckling.

- Mycket vilar ju på just de här organen och det är de som ska övervaka att upphandlingen görs ordentligt eller att den vård som ges håller kvaliteten på båda språk, säger Suksi. Mycket hänger på vilka möjligheter de här organen har att vara aktiva.