Hoppa till huvudinnehåll

Yle inleder samarbetsförhandlingar på avdelningen Yle Produktion och Design

Yle börjar planera en minskning av det egna produktionsarbetet och inleder samarbetsförhandlingar på avdelningen Yle Produktion och Design som är del av Yles produktionsenhet.

Hela den tillsvidareanställda personalen på avdelningen omfattas av förhandlingarna, det vill säga 439 personer, varav 289 arbetar i Helsingfors och 150 i Tammerfors. Bolagets planer kan om de förverkligas leda till att högst 145 personer sägs upp.

Som bakgrund till förhandlingarna finns den parlamentariska Yle-arbetsgruppens riktlinje om att Yle ska öka sina inköp från utomstående aktörer. I bakgrunden finns också Yles förnyelseplaner, där en minskning av den egna programproduktionen ingår. Yle vill dessutom få in en större flexibilitet i produktionstjänsterna.

“Yles produktionstjänster har av tradition haft karaktären av en fullserviceorganisation. Vi planerar att minska våra egna fasta resurser och köpa in en större mängd tjänster. Å andra sidan vill vi slå vakt om att Yle också i fortsättningen har en egen, stark och kompetent produktion”, säger Yles produktionsdirektör Janne Yli-Äyhö.

Avdelningen Yle Produktion och Design svarar för programproduktionsarbetet som till exempel scenografi, kostymering, maskering, filmfotografering, inspelning av ljud, grafik och klipp. Produktionsarbete görs också inom den finskspråkiga Nyhets- och aktualitetsverksamheten samt inom Svenska Yle. De förändringar som nu planeras inverkar inte på de här enheterna.

För mera information:
Janne Yli-Äyhö, produktionsdirektör, Yle, tfn 0400 410 698, janne.yli-ayho@yle.fi