Hoppa till huvudinnehåll

Yle svarar: Lika omfattande i framtiden

Insändare
Insändare Bild: Yle Yle,Insändare,yle svarar

Hans Rautio uttrycker i en HBL-insändare (7.11) besvikelse över svenskans ställning i Finland. Han kritiserar i samband med det beslutet om förnyelsen av Yles tv-verksamhet som Yles förvaltningsråd, efter lagstadgad förhandsprövning, fattade i slutet av oktober i år.

Beslutet innebär bland annat att Yle Fem och Yle Teema kommer att dela kanalplats från och med senvåren 2017.

Yle Fem kommer inte att försvinna, tvärtom, dess utbud i traditionell tv kommer att vara lika omfattande i framtiden då Fem och Teema delar kanalplats. Det svenskspråkiga utbudet på Yle Arenan, som kan ses via tv, dator, pekplatta och smarttelefon, kommer att växa, vilket i sin tur som helhet innebär mera finlandssvenskt Yle-innehåll än i dag.

Svenska Yle producerar, köper in och distribuerar public service-innehåll på svenska för den svensk- och tvåspråkiga befolkningen i Finland via hela sin kanalfamilj; Yle Fem, Yle Vega, Yle X3M, Svenska.yle.fi och Yle Arenan. Det här stadgas i Rundradiolagen: “Den programverksamhet som bedrivs i allmännyttigt syfte skall särskilt....behandla den finskspråkiga och svenskspråkiga befolkningen på lika grunder i programverksamheten”.

Reija Hyvärinen
kommunikationsdirektör, Yle

Det här svaret publicerades i Hufvudstadsbladet 13.11.2016.

Läs också

Bolaget