Hoppa till huvudinnehåll

De firar 50 år av folkbildning

Ulrica Taylor och Alice Lillas
Ulrica Taylor och Alice Lillas. Ulrica Taylor och Alice Lillas Bild: Yle/Roger Källman ulrica taylor

I höst är det 50 år sedan Korsholms vuxeninstitut inledde sin verksamhet. Det firas under hela året och i synnerhet lördagen den 19.11, då jubileumsfesten anordnas.

I städerna fanns arbetarinstituten, som kom till redan vid förra sekelskiftet. För landsbygden kom medborgarinstituten på 1960-talet. Det var ungdomsrörelsen som låg bakom den här utvecklingen.

- Sven-Erik Glader var ombudsman för Svenska Österbottens ungdomsförbund och hade snappat upp någonstans att medborgarinstitut var aktuella, säger rektor emerita Alice Lillas.

År 1964 kom ny lagstiftning som berättigade till 70 procents statsbidrag för godkända kostnader. Det omfattade lärarlöner, socialavgifter, resekostnader, hyror med mera.

I februari 1966 fick Femte ungdomsringens medborgarinstitut, som det då hette, sitt arbetstillstånd. Den första kursen hölls på hösten.

- Jag tror det var en klädsömnadskurs i Österhankmo den 24 oktober, säger Lillas, som minns att hon sett datumet till pappers då hon förberedde 30 års-jubileet.

Efterfrågan på kurser var enorm och det hela utvecklades till en folkrörelse. Kursutbudet växte, men eftersom statsbidragen utbetalades i efterskott ledde verksamheten till likviditetsproblem för ungdomsringarna.

1973 kommunaliserades institutet och blev samtidigt tvåspråkigt med namnet Korsholms vuxeninstitut - Mustasaaren aikuisopisto. Resurserna ökade, men kommunen hade krävt att kostnaderna inte skulle öka jämfört med tidigare, då kommunen gett årliga bidrag till institutet.

- Det är en imponerande historia, säger vikarierande rektor Ulrica Taylor, som har satt sig in gångna tider inför jubileet.

Folkbildning och hälsofrämjande

Alice Lillas drar sig till minnes de stora tredagarsseminarier som anordnades i början på 1980-talet. Det var Kyro älvseminarium, skärgårdsseminarium, Stundarsseminarium...

- Det började på fredag eftermiddag, det var sex timmar på lördag och sex timmar på söndag. Där satt 40-50 människor. Jag tror inte folk binder upp sig till sånt här som man gjorde då.

Man ska ändå aldrig säga aldrig. Då vårens program planeras kommer det många initiativ från byarna. Det är mycket nytänk, säger vikarierande rektor Ulrica Taylor.

- Då du nämner seminarierna så har det faktisk kommit den typen av idé också. I Veikars kommer det att ordnas ett två dagars omställningsseminarium, där man funderar på byns framtid, säger hon.

Fortbildningar för lärare, som också har varit öppna för föräldrar, är en annan sak som Alice Lillas vill lyfta fram. Det skapar öppenhet mellan skola och hem.

- Att inom institutets ramar träffas och utöva någon konstart gör att vi är friskare och lever längre, är aktiva och engagerar oss. Om man kunde räkna ut hur mycket hälsocentralen sparar genom det här så vore det fint!

På lördagens jubileumsfest uppträder grupper som i många år varit förknippade med institutet, bland andra Korsholm Big Band, Singsby sångkör och Smedarna. Nyare grupper bjuder på österländsk dans och barbershop.

- Så blir det ett uruppförande av ett pianostycke som är vår signaturmelodi. "Smith" heter det och är komponerat av Dan Andersson.

I kulturhusets aula ställs produkter från fem årtionden ut. Det blir också en fakta- och bildkavalkad och invigning av kulturhusets nya "vardagsrum".

Läs också