Hoppa till huvudinnehåll

Elva miljoner ska bort från äldreomsorgen i Österbotten

Äldre på stan.
Arkivbild. Många äldre bor hemma i Österbotten. Men det borde bli fler för vårdreformen innebär elva miljoner euro i nedskärningar inom äldreomsorgen i Österbotten. Äldre på stan. Bild: Yle/Mari Latva-Karjanmaa Vasa,åldringar

Fler äldre borde bo hemma i Österbotten. Det är resultatet när elva miljoner måste skäras bort från äldreomsorgen i Österbotten i och med vårdreformen.

Utveckla äldreomsorgen, det vill regeringen med ett av sina spetsprojekt. Men när landskapet Österbotten ansökte om pengar från projektet blev det ett nekande svar.

- Österbotten sökte pengar för servicehandledning men vi fick inga pengar för det projektet, säger Pia Vähäkangas, förändringsagent i Österbotten.

För spetsprojekt inom området välfärd och hälsa har regeringen avdelat 130 miljoner euro. I den potten ingår projektet som ska utveckla äldreomsorgen.

Österbotten får pengar för förändringsagent

Helt lottlöst går ändå inte Österbotten. Regeringens spetsprojekt för äldreomsorgen är tvådelat. Den ena delen jobbar för att utveckla äldreomsorgen och den andra delen avlönar förändringsagenter som ska hjälpa äldreomsorgen genom vårdreformen.

18 förändringsagenter har anställts. I Österbotten har uppgiften gått till Pia Vähäkangas som tar tjänstledigt från jobbet som social- och hälsovårdsdirektör i Jakobstad. Vähäkangas uppgift blir nu att hitta en modell för äldreomsorgen efter vårdreformen som går att genomföra trots att man inte fick pengar från regeringens spetsprojekt.

Pia Vähäkangas
Pia Vähäkangas. Pia Vähäkangas Bild: YLE/Chanette Härus Österbotten,Jakobstad,malmska

- Vi måste revidera planen och fundera på hur vi styr resurserna. Spetsprojektet är en del av vårdreformen och i Österbotten har vi förändringsledare och arbetsgrupper gällande det. Vi har en arbetsgrupp som heter seniorer, säger Vähäkangas.

I Österbotten måste omkring 40 miljoner euro skäras ner från all social- och hälsovård i och med vårdreformen. Av det gäller elva miljoner euro specifikt äldreomsorgen.

- Det innebär förändring av strukturer och arbetssätt, säger Vähäkangas.

Det finns stora möjligheter för Österbotten att skapa en modell som resten av landet vill använda. Men Vähäkangas säger att det ligger en utmaning i att hitta gemensamma riktlinjer för Österbotten i och med att det är ett avlångt landskap. Men hon säger att Österbotten är redo.

- Vad gäller hela vården, inte bara äldrevården, finns det olika rapporter om Österbotten och där kan man se att Österbottens befolkning är ganska frisk men använder service mer än i genomsnitt i Finland, säger Vähäkangas.

Möjligt skära ner på dygnet runt vården

På Institutet för hälsa och välfärd (THL) har överläkare Matti Mäkelä sett på hur äldreomsorgen fungerar i Österbotten. Enligt honom fungerar vården bra och att österbottningarna mår bra men man kunde minska på dygnet runt vården.

- De som är 65 år gamla eller närmare sig ett behov av intensiv hjälp kan inte längre vänta sig att man kan flytta till ett äldreboende. Servicehandledningen hjälper dig att hitta de bästa lösningarna där hemma, säger Mäkelä.

Överläkare Matti Mäkelä på THL sitter vid ett bord och ser bekymrad ut.
Matti Mäkelä. Överläkare Matti Mäkelä på THL sitter vid ett bord och ser bekymrad ut. Bild: Yle/Sofi Nordmyr mäkelä

Det är just servicehandledningen som landskapet Österbotten sökte projektpengar för men inte fick. Mäkelä säger att det blir dyrt för landskapet om man inte gör något och man måste göra något, oberoende om man får projektpengar eller inte.

- Något måste hända i Österbotten om ni vill vara föregångare, säger Mäkelä.

Ett alternativ till hemvård och närstående vård är familjevård, något som egentligen inte är utvecklat i Österbotten. Det innebär att en en familj kan utbilda sig till familjevårdare och låta äldre komma och bo hemma hos sig. Men Mäkelä säger att familjevård inte löser problemen.

- Grundlösningen är vad man gör med de som bor hemma, säger Mäkelä.

91 procent av alla 75-åringar i Österbotten bor hemma. Målet är 94 procent.