Hoppa till huvudinnehåll

Fredsbyhus osålda på auktion

Snöhög och cyklar utanför höghus
De berörda tvåvåningshusen finns på Pesursvägen 1, 3 och 5 i Lovisa. Snöhög och cyklar utanför höghus Bild: Yle/Fredrika Sundén hus på pesursvägen,Lovisa,höghus,flervåningshus

En auktion som berörde tre tvåvåningshus i Fredsby i Lovisa ordnades på torsdagen vid utsökningsverkets enhet i Borgå. En ny auktion måste ändå förrättas eftersom det högsta anbudet inte godkändes.

- Högsta anbudet var 150 000 euro för hela helheten, men banken som pantägare godkände inte anbudet och det kunde inte heller utmätningsmannen göra, säger Olli Tala, häradsfogde vid utsökningsverket i Östra Nyland och Mellannyland.

Tala konstaterar att hela ärendet är ett väldigt sällsynt fall. Det handlar om bostadsaktiebolaget Asunto Oy Viskaali Loviisa, som inte har kunnat sköta sina skulder till banken.

Därför har utmätningsmannen mätt ut den pantsatta egendomen i mars. Bolaget äger en tomt med ett tvåvåningshus samt hyr två tomter med varsitt tvåvåningshus på Pesursvägen i Lovisa. Totalt handlar det alltså om tre olika försäljningsobjekt, då man säljer en tomt och två legorätter.

tingsrätten i Östra Nyland
Auktionen ordnades vid utsökningsverkets Borgåenhet. tingsrätten i Östra Nyland Bild: YLE/ Rebecca Olin tingsgården

Skulder på omkring 800 000 euro

Fordringsägare i utmätningen är Danske Bank och bostadsaktiebolaget har skulder på omkring 800 000 euro.

På torsdag var omkring 15 personer på plats under auktionen, där inga skilda köpanbud per objekt gavs. Det högsta anbudet för helheten kunde banken ändå inte acceptera.

- Banken och anbudsgivaren använde en stund för att förhandla, men förhandlingarna gav inget resultat. Banken var redo att godkänna en något lägre summa, men ansåg att köpeskillingen borde ha varit betydligt högre än den summa som nu erbjöds.

Anbudsgivaren i det här fallet var en man, som inte uppgav sitt namn vid förrättningen.

Danske bank logo
Fordringsägare i utmätningen är Danske Bank. Danske bank logo Bild: Mikael Crawford/Yle banker

Nätauktion i början av 2017

Försäljningen fortsätter nu så att fastighetshelheten sätts ut på nätet, troligen i januari nästa år.

- Vi har redan kommit överens med banken om att vi gör så här. Sen kan spekulanter ge anbud på nätet och också höja dem automatiskt den vägen.

Om man inte heller då får ett tillräckligt högt anbud kan det bli aktuellt med ett tredje försäljningsförsök.

- För det mesta brukar nätauktioner fungera ganska bra. Folk nuförtiden verkar föredra sådana, konstaterar Tala.

tangentbord,
Nätauktionen planeras till början av 2017. tangentbord, tangentbord

Bostadsaktiebolaget har också andra skulder

Tala berättar att utmätningen inte berör andra fordringsägare, men att bostadsaktiebolaget också har andra skulder.

- Bolaget har till exempel en skuld på cirka 27 000 euro till Borgå Energi för fjärrvärmekostnader samt en skuld på över 40 000 euro för vattenavgifter.

Yle Östnyland har inte lyckats nå disponent Peter Antas vid bostadsaktiebolaget för en kommentar gällande hur skulderna har uppstått.

Olli Tala, häradsfogde, konstaterar ändå på ett allmänt plan att det finns vissa risker i den här typen av bolag.

- Om det finns någon större aktieägare inom bolaget som besitter flera lägenheter, och av någon orsak underlåter att betala vederlag åt bolaget, börjar bolaget ganska snabbt må dåligt.

Tala konstaterar att situationen då kan bli svår för de mindre aktieägarna.

Borgå Energi
Bolaget i Lovisa har också skulder till Borgå Energi för fjärrvärmekostnader. Borgå Energi Bild: YLE/Jonas Blomqvist porvoon energia

"Konstig situation inom bolaget"

Asunto Oy Viskaali Loviisa har totalt 36 stycken bostäder fördelade på tre olika hus, det vill säga 12 lägenheter per tvåvåningshus. Lägenheterna är lika stora och fem av dem ägs av privata småägare. Förutom det finns en majoritetsägare i bolaget, berättar Tala.

I husen bor både hyresgäster och ägare till bostäderna, och en del av bostäderna står tomma.

- Det är en lite konstig situation som bolaget befinner sig i för tillfället och saker fungerar lite si och så. Bolaget uppbär också hyresinkomster. Pengarna används för löpande kostnader, vilket är ett förfarande vi har kommit överens om, konstaterar Tala.

Det är första gången han sköter ett fall där ett bostadsaktiebolags fastigheter auktioneras ut trots att han har varit i utsökningsbranschen i tio år.

- Jag tror inte att det finns så många sådana här fall i Finland. Häradsutmätningsmannen som har jobbat med fallet har trettio års erfarenhet och det är första gången han har varit med om en sådan här auktion, konstaterar Tala.

Klubba på bord
Auktioner av den här typen hör inte till det vanliga, konstaterar Olli Tala, häradsfogde vid utsökningsverket i Östra Nyland och Mellannyland. Klubba på bord Bild: Yle lagstiftning