Hoppa till huvudinnehåll

Nu ska Korsholm hållas snyggt

Skrot
Arkivbild. Framöver kan även privatpersoner uppmanas att städa på sin tomt. Skrot Bild: Yle/Fredrika Sundén skrot,hattula industriområde

Korsholms kommun får en granskningskommitté nästa år. Fågelbergets industriområde finns överst på listan över områden som behöver snyggas upp, men framöver kan även privatpersoner uppmanas att städa på sin tomt.

Byggnadsnämnden i Korsholm beslöt under sitt möte på onsdag kväll att bilda en kommunal granskningskommitté.

- Vi var överens om att kommittén helt klart behövs, säger nämndens ordförande Peter Thölix.

Enligt Thölix var man även överens om att Fågelbergets industriområde ska prioriteras när kommittén inleder sitt arbete efter årsskiftet.

För området finns en ny detaljplan enligt vilken man kompletterar och bygger ut i snabb takt.

- I första hand hoppas vi att kommittén lyckas väcka en diskussion med berörda parter så att området kan snyggas upp och förbättras, säger Thölix.

Privatägda tomter kan också synas

Thölix konstaterar att det finns många områden i kommunen som kunde vinna på kommitténs arbete. Parker och utomhusområden ska uppfylla kraven på en bra stadsbild och utgångspunkten är allas trivsel.

Kan kommittén i framtiden även kontakta privatpersoner som inte håller snyggt på sina ägor?

- Ja, det kan den, bekräftar Thölix.

Också här är tanken att få igång en fungerande dialog mellan kommittén och markägare.

Härnäst utser kommunens tekniska direktör medlemmarna i kommittén. Gruppen kommer att bestå av en dryg handfull tjänstemän från bland annat miljöenheten, planläggningen och byggnadstillsynen.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten