Hoppa till huvudinnehåll

Skolor i trä får tummen upp av husbyggarproffs

Robert Holmberg
Läraren i husbyggnadsteknik Robert Holmberg Robert Holmberg Bild: Yle/Jeannette Lintula husbyggare

Både lärare och elever vid linjen för husbyggnadsteknik vid yrkesskolan Inveon i Borgå talar varmt för att bygga också större offentliga byggnader i trä.

Frågan har aktualiserats i och med att östnyländska kommuner ska bygga nya skolor. I Lovisa diskuteras nu alternativet att bygga Lovisanejdens högstadium i timmer.

- Jag tycker att det passar bra in i finsk byggkultur att bygga i trä, eftersom det är det mest kända materialet, säger Robert Holmberg som är lärare vid linjen för husbyggnadsteknik vid Inveon.

Holmberg konstaterar att träbyggandet lite har fallit i skymundan särskilt då det kommer till att bygga större fastigheter, men att det har gjort lovande försök med att bygga stort i trä.

- För min del är det helt okej att ta i bruk lösningar som använder mera trä i stommarna, säger Holmberg.

Också eleven i husbyggnadsteknik Nicholas Pietikäinen tror på en framtid för byggande i trä. Trä är enligt honom ett fint material och dessutom billigt.

- Det kommer att bli ganska pop snart, säger han.

Husbyggare
Många elever tror på trä. Husbyggare Bild: Yle/Jeannette Lintula yrkesinstitutet inveon

Beslutsfattarna får välja byggmaterial

Kommunerna har i dag fria händer att välja i vilket material skolor, daghem och andra offentliga byggnader byggs. Mycket är alltså fast vid politikerna.

- Med facit på hand så vet vi ju att det inte helt har lyckats under senaste tid att skapa hållbara konstruktioner, så jag tycker att man helt lugnt kan gå in för lösningar i timmer, säger Robert Holmberg.

Timmer kunde enligt Holmberg vara en lösning på problemen med dålig inomhusluft i offentliga byggnader.

- Det känns en hel del tryggare att veta att där är trä i väggarna än sju moderna material. Vi byggarbetare sätter många material på varandra och problem vill det bli, säger Holmberg.

Man har enligt Holmberg kommit fram till att en konstruktion som kan avge fukt både utåt och inåt är tryggast. Timret är sådant material att fukten går ut ur konstruktionen på vintern och på sommaren kan den enligt Holmberg till och med torka inåt.

Husbyggare på inveon
Eleverna får lära sig jobba med plåt. Husbyggare på inveon Bild: Yle/Jeannette Lintula yrkesinstitutet inveon
Husbyggare på inveon
Husbyggare på inveon Bild: Yle/Jeannette Lintula byggare,yrkesinstitutet inveon

Tonvikt i undervisningen på betong

Vid husbyggnadstekniklinjen vid Inveon koncentrerar sig mycket av undervisningen i dag på byggande i betong, men eleverna kan också pröva på timmerbyggande under sina perioder av inlärning i arbetet.

Elever bygger konstruktioner i trä, men ytterst sällan i timmer. Att jobba med fyrtio centimeter tjocka konstruktioner i trä finns inte med i utbildningen i dag, berättar lärare Robert Holmberg.

- Det skulle kunna vara mera av den här typen av undervisning, men vi har få undervisningstimmar nuförtiden då utbildningen bygger mycket på inlärning i arbete, säger han.

Husbyggare på inveon
Eleverna får lära sig bygga lättare träkonstruktioner. Husbyggare på inveon Bild: Yle/Jeannette Lintula byggare

Eleven Victor Nyholm skulle gärna i framtiden bygga ett eget hus åt sig i timmer. Det känns som ett säkrare alternativ med tanke på alla problem med inomhusluften i moderna hus i betong.

Han har varit på praktik på ett saneringsföretag och bland annat förnyat bastupaneler och -lavar. Han tycker att trä känns som ett bra material att jobba med.

- Det skulle till och med vara roligt att försöka bygga höghus i timmer, säger han.

Husbyggare
Husbyggare Bild: Yle/Jeannette Lintula yrkesskola

Campus i timmer får understöd

Tanken att bygga ett nytt campus för Inveon i timmer får läraren Robert Holmberg att skina upp. Också eleven Nicholas Pietikäinen understöder tanken.

- Det skulle var mycket fint, åtminstone snyggare än det nuvarande, säger Nicholas Pietikäinen.

- Otroligt spännande skulle det vara, säger Robert Holmberg som skulle slipa sin yxa i hopp om att eventuellt få hugga en stock.

Byggnad på Inveon
Husbyggnadsteknikens nuvarande fastighet Byggnad på Inveon Bild: Yle/Jeannette Lintula yrkesinstitut

I Pudasjärvi i Norra Österbotten inledde eleverna läsåret hösten 2016 i världens största timmerskola. Finska Yle var på plats när skolan invigdes.