Hoppa till huvudinnehåll

Här är höstens studenter 2016

Studentmössa
Studentmössa Bild: Yle/Roger Källman Studentmössa,studentlyra

Här publicerar vi namnen på dem som avlagt studentexamen från de svenskspråkiga gymnasierna hösten 2016. Svenska Yle gratulerar!

Du kan filtrera studentlistorna per kommun. Listorna är sorterade i alfabetisk ordning enligt studentens namn.

Det går också att göra namnsökningar på studenternas för- eller efternamn. Namnsökningen görs inom den valda filtreringen.

Från Borgå gymnasium, Gymnasiet i Petalax, Kotka svenska samskola, Kristinestads gymnasium, Lovisa gymnasium, Närpes gymnasium, Pargas svenska gymnasium, Steinerskolan i Helsingfors, Svenska samskolan i Tammerfors och Virkby gymnasium utexaminerades inga studenter denna höst.

Läs mera:

Felet i studentexamensreslutat korrigerat

I dag publicerades resultaten från höstens studentskrivningar. Ett fel i studentexamensnämndens datasystem gjorde att de blivande studenterna fick vänta en stund på att få sina resultat elektroniskt.

Läs också