Hoppa till huvudinnehåll

Nja till timmerskolor i Borgå

Timmer i hög.
Timmer i hög. Bild: Yle/Erica Vasama auguststranden

Lovisa funderar på att bygga en timmerskola. Borgå står också inför en del investeringar de kommande åren, bland annat en del nybyggda daghem och skolor. Kunde timmer vara ett alternativ också i Borgå? Ja och nej, menar tjänstemän och politiker.

I Lovisa gror en tanke om att bygga nya Lovisanejdens högstadium i timmer. Bland annat har representanter för staden besökt Pudasjärvi, där man har byggt en stor enhetsskola i timmer.

Också Borgå står inför stora investeringar, och kommer bland annat att bygga en del nya daghem och skolor under de kommande åren. Dessutom har staden många fastigheter med inneluftsproblem.

Börje Boström
Börje Boström. Börje Boström Bild: Yle/Fredrika Sundén borgås lokalitetsdirektör,tjänsteinnehavare

Lokalitetsdirektör Börje Boström berättar att representanter för Borgå stad också har besökt den nya timmerskolan i Pudasjärvi. Han tycker att det är ett intressant projekt.

– Här i Borgå funderar vi också på om vi ska göra ett försök eller inte. Vi bygger i stort sett alla daghem i trä, men en timmervariant har vi nog ännu inte börjat utreda, säger Boström.

Den ekologiska aspekten är intressant

Stadsutvecklingsnämndens ordförande Jeanette Englund (SFP) håller med om att timmeralternativet är intressant, eftersom trähusbyggande är väldigt ekologiskt.

En hel del mindre offentliga byggnader i Borgå byggs i trä, men Englund konstaterar att man också kunde försöka genomföra andra sorters projekt med tanke på det enorma investeringstrycket.

Markus Hammaström (SDP), medlem i bildningsnämnden och stadsutvecklingsnämnden, säger att han också tycker att den ekologiska aspekten är intressant.

Men eftersom han sitter med i bildningsnämnden har han också en annan synvinkel.

– Ur undervisningens synvinkel är det kanske inte så stor betydelse om väggarna är av trä eller sten. Men vi har många exempel på inneluftsproblem, och i bildningsnämnden har vårt främsta mål varit friska, hälsosamma skolor.

Passar timmer in i Borgåmiljön?

Börje Boström förklarar att grunden och takkonstruktionen i timmerhus är den samma som i andra hus, medan ytter- och mellanväggarna är av timmer.

– Vi bekantade oss med Pudasjärvi där de drog in en massa byskolor och byggde ett stort timmercampus i centrum. Jag skulle kanske inte placera en sådan enhet i centrum av Borgå, men lite utanför kunde det vara en intressant lösning, säger han.

I Borgå har man byggt många timmerhus, men så att de oftast är brädfodrade utanför. Om byggnaden såg ut som ett timmerhus på utsidan också kanske det inte skulle passa in i miljön i centrum så bra, enligt Boström.

– I Pudasjärvi är beslutet att bygga i timmer säkert helt rätt eftersom en av de största arbetsgivarna där är en timmerhusleverantör.

Janette Englund
Janette Englund. Janette Englund Bild: Yle/Fredrika Sundén janette englund,Svenska folkpartiet i Finland

Janette Englund är också aningen skeptisk till Pudasjärvis modell, där man har gått in för att bygga offentliga byggnader endast i timmer.

– Jag ser nog ett liknande beslut här i Borgå som orealistiskt. Det är så många faktorer som påverkar, så vi ska inte låsa in oss i en knut.

Däremot förespråkar hon möjligheten att ta andra alternativ i beaktande då nya offentliga byggnader planeras i Borgå.

Varför inte något i timmer, konstaterar hon, men tycker också att mindre modulenheter vid till exempel dagisar som behöver mer utrymme kunde vara ett alternativ.

– Tanken att bygga i timmer är inte skrämmande eftersom vi har en massa trähus i vår stad, men jag ser inte det som ett mål att allt ska göras på det sättet heller, säger Englund.

Borgå bygger redan i trä

Hur är det då – har beslutsfattarna i Borgå diskuterat möjligheten att bygga i trä i kulisserna? Svaret är ja, enligt Markus Hammarström.

Inneluften är ett stort bekymmer, men Hammarström konstaterar att han inte med sin kunskap kan säga om problemet entydigt beror på byggnadstekniska orsaker. Han tycker att möjligheten att bygga i trä borde undersökas.

– Men jag måste hålla med Janette här också. Jag vill inte heller gå in för ett sådant principbeslut att vi ska bygga enbart i trä. Då låser vi kanske oss för mycket vid materialet och verksamheten ska ändå vara huvudsaken, säger Hammarström.

Markus Hammarström
Markus Hammarström. Markus Hammarström Bild: Yle/Fredrika Sundén markus hammarström,Finlands Socialdemokratiska Parti (SDP)

Är trä en lösning på inneluftsproblemen i Borgås offentliga byggnader? Börje Boström säger att han inte vågar säga att det är det.

Det är mer ekologiskt att bygga i trä, men det är inte det enda som är avgörande.

– Vi bygger i princip alla envåningsdaghem i trä, så det är inte ett främmande material för oss. Timmer har vi inte använt i våra byggnader, men nog trä, säger Boström.

Borgå måste fundera på helheten

Att bygga i trä kunde vara en imagefråga för Borgå stad, speciellt om Lovisa stad förverkligar sina tankar om att bygga till exempel nya Lovisanejdens högstadium i timmer.

Janette Englund tycker däremot inte att Borgå bara ska hänga med på trenden. Staden måste göra stora investeringar under de kommande åren, och det gäller att göra vettiga beslut.

– Det är trevligt om man kan genomföra det och det är en bra sak för imagen. Men jag tycker att man alltid måste titta på helheten och vilka kostnaderna blir långt in i framtiden. Vi måste klara av vårt skolnät och inte betala oss sjuka för väggarna.

Jag vill inte heller gå in för ett sådant principbeslut att vi ska bygga enbart i trä. Då låser vi kanske oss för mycket vid materialet och verksamheten ska ändå vara huvudsaken.― Markus Hammarström

Börje Boström vågar inte spekulera i när den första offentliga byggnaden i timmer skulle kunna invigas i Borgå.

Han konstaterar att kostnaderna antagligen skulle bli högre än om man byggde på ett mer traditionellt sätt.

– Men vi undersöker ju alltid vad det kostar att underhålla en fastighet på ett 20-årsperspektiv, där energiåtgång, underhåll och allt räknas med. Om det finns en vilja att satsa mer någonstans är vi nog med, säger han.

Läs mera:

Skolor i trä får tummen upp av husbyggarproffs

Både lärare och elever vid linjen för husbyggnadsteknik vid yrkesskolan Inveon i Borgå talar varmt för att bygga också större offentliga byggnader i trä. Frågan är aktuell i Östnyland med planer på flera nya skolor.