Hoppa till huvudinnehåll

Roxx och hästarna saknades vid invånarafton i Hangö

En man och en kvinna i en foajé till stadshus
Pelle Lindström och Tuula Puno hade gärna diskuterat Roxx Pub. En man och en kvinna i en foajé till stadshus Bild: Yle/Monica Slotte Hangö,hangöbor

Ett femtiotal Hangöbor mötte upp i torsdags för att dryfta aktuella ämnen i staden. Planläggning och vårdfrågor avhandlades men inte Roxx Pub som väcker starka känslor just nu.

Paret Tuula Puno och Pelle Lindström var något besvikna med hur invånarkvällen förlöpte.

- Jag hade gärna hört mera av Attendo om hur läkarservicen inrättas vid hälsovårdscentralen. Sea Horse Week har ju varit på tapeten men det kom inte upp. Vi väntade oss också en diskussion om Roxx Pub men det nämndes inte alls, beklagar Tuula Puno.

- Det är ett känsligt ämne. Och det är väl färdigt planerat redan. I kulisserna, funderade Pelle Lindström.

Båda två var med och demonstrerade för bevarandet av Roxx Pub för drygt två veckor sedan.

Reservat för rika?

Puno och Lindström är infödda Hangöbor som nu med en viss oro följer med utvecklingen i staden. Satsningarna som staden gör för att locka turister till Hangö är behjärtansvärda men man får inte glömma bort ortsborna, säger de.

- Man borde diskutera vad som kan göras för oss som bor här, så att vi kan trivas. Östra hamnen är ju viktig för oss, understryker Tuula Puno.

- Om det är meningen att hela sydsidan ska bli ett reservat för rika utbölingar så känner man sig inte välkommen att röra sig i Östra hamnen längre, om det sköts på det här sättet, säger Pelle Lindström.

Tre starka ben

Stadsdirektör Denis Strandell inledde invånaraftonen med en uppdatering om läget för de tre ben som Hangö traditionellt står på; industrin, hamnverksamheten och turismen.

- Hamnen har slagit alla rekord och visar en tillväxt på 13 - 14 procent i år. Det går bra inom industrin som kommer att behålla sin arbetsstyrka och möjligen öka den.

Turismen har vuxit och här finns fortfarande tillväxtmarginal, till exempel när det gäller hotell och inkvartering, sade Strandell.

Vårdförändringar väckte frågor

Attendo tar över läkarmottagningen vid hälsovårdscentralen från 1 december. Vårdföretagets representanter förklarade att verksamheten kommer att fortsätta på samma ställe med löfte om tillräckligt många läkare och vård på båda språken.

- Vårt viktigaste löfte till Hangöborna är att de i ickebrådskande fall ska få läkarvård inom 14 dagar. Brådskande fall ska skötas genast, sade ekonomiska planeraren Jasper Lind.

Från publiken ställdes en fråga om hur stor insyn man kommer att ha i företagets bokslut och hur pass genomskinlig Attendos verksamhet kommer att vara på orten.

- Koncernens siffror finns tillhanda men inte specifika siffror för Hangö, förklarade Lind.

Långt till specialvård?

Beskedet om att Jukka Kemppi kommer att fungera som ansvarig läkare möttes med nöjda applåder i salongen.

Det fanns de som undrade hur stor genomströmning det kommer att vara av olika läkare för en patient.

- Attendos strävan är att hålla samma läkare så långt som möjligt. Och att det på kontinuerlig bas ska finnas läkare i Hangö.

Det kommer att finnas specialiserad allmänläkare och ortoped vid hälsovårdscentralen i Hangö. Gynekologiska undersökningar sköts av manlig eller kvinnlig allmänläkare som vid behov kan konsultera en expert.

I publiken undrade man hur det går till om man behöver ta sig till specialläkare på annan ort?

- Precis som tidigare söker man sig först till hälsovårdscentralen där man vid behov får en remiss för vidare behandling. Då kan man också få ett intyg att resorna ska ersättas av Folkpensionsanstalten, förklarade grundtrygghetsdirektör Elisabeth Kajander.

Hangöborna kan ryta till

Kajander sade att avtalet med Attendo är ett mycket billigare alternativ jämfört med tidigare upplägg med köpläkare från olika orter.

närbild på kvinna
Elisabeth Kajander tror på det nya vårdavtalet i Hangö. närbild på kvinna Bild: Yle/Monica Slotte Hangö,elisabeth kajander

Ambulansverksamheten fortsätter som förr, man gör bara upp ett nytt avtal.

- Man får alltid ta kontakt med mig om det är någonting som inte fungerar i servicen vid hälsovårdscentralen. Ni har rätt att kräva hög kvalitet inom vården, poängterade Kajander.

Grundtrygghetsdirektören berättade hur social- och hälsovårdsreformen förväntas påverka vardagen i Hangö. Som bäst håller man på med att göra upp den sista kommunala vårdbudgeten.

Men om reformen inte blir av då?

- Då fortsätter vi som förr och sköter våra sjuka, i väntan på nästa drag. Händerna som utför arbetet finns här.

Elisabeth Kajander poängterade att staden fortfarande har det största ansvaret för primärvården. Läkarservicen vid hälsovårdscentralen är bara en liten bit av helheten.

- Det är en bit som också är enklare att övervaka. Så att vi verkligen får det vi vill och det vi har köpt. I sådana fall där man har gett över hela primärvårdsansvaret till en utomstående aktör är det betydligt svårare att övervaka att man verkligen får den kvalitet på servicen som man vill ha.

För vem bygger Hangö?

Stadsgeodet Kukka-Maaria Luukkonen berättade om aktuella planläggnings- och markanvändningsärenden och planerna för Östra hamnen, Koverhar och Lappvik.

Luukkonen redde ut begreppen och förklarade skillnaderna mellan stadsplanering, markpolitik och planläggning. Hon visade landskapsplanen, generalplanen och detaljplanen och förklarade vilka planer som omfattar vad.

Hon fick flera frågor från publiken om aktuella beslut och också om juridiken och tågordningen bland annat kring bygglov i förhållande till gällande plan.

- Jag tycker det är en bra idé att det ordnas invånarkvällar och att man fortsätter med det. Jag var med också förra gången det ordnades, sade en person i publiken som var speciellt intresserad av planläggningsfrågor.

Men det fanns flera Hangöbor som förvånade sig över att en av de viktigare frågorna inte diskuterades.

- Jag hade också gärna hört mera om Roxx. Vi bor här 12 månader, inte 3 månader som turisterna. Det tänks bara på dom och det retar upp mig, sade en av dem.