Hoppa till huvudinnehåll

Ålands lantråd: Allt mindre svenska i Finlands statsapparat oroar

Ålands landskapsregering vill ha starkare garantier för att Finland sköter kontakterna på svenska. Det hoppades man få idag då landskapsregeringen träffade statsminister Juha Sipilä (C) och andra ministrar.

Strategimötet hölls i Villa Bjälbo i Helsingfors. På mötesagendan fanns flera aktuella frågor.

Katrin Sjögren (liberal), lantråd i Åland sedan i fjol, ville inte svara direkt på frågan om huruvida hon tycker att det blivit sämre med svenskan under Sipiläs regering:

- Tendensen är att det blir allt mindre svenska i statsapparaten. Vi vill att man ska ha en konkret handlingsplan.

Förstår regeringen Sipilä det här lika bra som tidigare regeringar?

- Man säger ju det, och man håller ju på att ta fram en handlingsplan som bygger på nationalspråksstrategin. Men det är bara så att det är svårare att få material på svenska.

Sjögren tror att det bland annat beror på den slopade studentskrivningssvenskan och svagare tjänstemannakrav.

Kommunikationsminister Anne Berner (C) sade efter mötet att regeringen övertagit språkstrategin av den föregående regeringen och att regeringen förbundit sig vid svenska tjänster.

- Det är helt entydigt, vi är ett tvåspråkigt land och vi ska se till att våra tjänster ska finnas på hands och det snabbt.

Ålands lantråd Karin Sjögren.
Lantrådet Katrin Sjögren leder Ålands landskapsregering och ansvarar bland annat för frågor som gäller självstyret. Ålands lantråd Karin Sjögren. Bild: Ålands landskapsregering Lantråd,karin sjögren

Vårdreformen höjer skatterna

Landskapsregeringen och Sipilä diskuterade förutom svenskan även hur social- och hälsovårdsreformen påverkar Åland.

Landskapet berörs inte direkt av reformen - men den kan få indirekta effekter:

- Statsskatten stiger ändå också för ålänningar.

"Finland ska försvara demilitariseringen"

En sak som Sjögren och hennes regering, som består av liberaler, socialdemokrater och moderater, inte tog upp är frågan om Ålands demilitarisering.

- Vi litar på Sipiläs ord, han har sagt att statusen för Åland inte ska förändras. Åland vill se sig som subjekt, inte objekt. Vi vill vara med och diskutera.

Vad tycker man då på Åland, hur ska försvaret skötas?

- I händelse av kris har Finland plikt att försvara demilitariseringen, att försvara Åland.

Det vill säga, försvara demilitariseringen, eller försvara Åland, vad betyder det?

- Det betyder att försvara Åland.

Var det inte det som försvarsminister Jussi Niinistö sade?

- Vi upplevde att man ifrågasatte demilitariseringen. Ålands ståndpunkt är att demilitariseringen är en stabiliserande faktor

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes