Hoppa till huvudinnehåll

Helsingfors stad frångår lagen - läkare behöver inte kunna svenska

Läkare som slår en badanka
Social- och hälsovårdsverket i Helsingfors ansöker om befrielse från språkkraven när det gäller läkartjänster i Kvarnbäcken och Sockenbacka. Läkare som slår en badanka Bild: Wikimedia Commons, yle läkare,anka,finlandssvenska

Läkare vid hälsostationer i Helsingfors behöver inte kunna svenska. Staden anser att läkare ska kunna anställas vid hälsostationerna i Kvarnbäcken och i Sockenbacka utan att ha tillfredsställande muntliga kunskaper i svenska.

Enligt social- och hälsovårdsverkets ansökan om dispens från språkkraven har det varit svårt att hitta läkare som kan svenska. Tjänsterna har sökts av utlänningar som inte kan svenska.

Till tjänsten som läkare vid hälsostationen i Kvarnbäcken sökte två personer, men ingen av dem hade tillfredsställande muntliga kunskaper i svenska. I övrigt uppfyllde de behörighetskraven. Personen som valdes har jobbat som vikarie vid Kvarnbäckens hälsostation och enligt staden har hen skött jobbet klanderfritt.

Vid hälsostationen i Kvarnbäcken jobbar två läkare som kan svenska och dessutom finns där fyra läkare som åtminstone har tillfredsställande muntliga kunskaper i svenska.

Andra läkare ska garantera vård på svenska

Till tjänsten som läkare vid hälsostationen i Sockenbacka sökte bara en person som uppfyllde alla andra behörighetskrav förutom tillfredställande muntliga kunskaper i svenska. Hen uppges ha jobbat som vikarie vid hälsostationen och skött det klanderfritt. Vid hälsostationen finns nu sju läkare som har minst tillfredställande muntliga kunskaper i svenska. Av dem har en svenska som modersmål och en har jobbat i Sverige.

Eftersom det vid båda hälsostationerna finns läkare som kan svenska anser staden därmed att man kan se till att svenskspråkiga får vård på sitt modersmål.

Stadsstyrelsen måste godkänna att språkkraven frångås

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska en tvåspråkig kommun se till att patienten kan välja om denne får vård på finska eller svenska. Enligt språklagen har var och en i en tvåspråkig kommun rätt att med myndigheterna använda finska eller svenska.

Enligt Helsingfors stads språkkrav ska en läkare vid en hälsostation ha goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska och tillfredsställande muntliga kunskaper i svenska. Stadsstyrelsen kan ändå besluta om att frångå de här kraven och styrelsen ska på måndag ta ställning till om läkarna kan anställas trots att de inte kan svenska.