Hoppa till huvudinnehåll

Nykarlebyborna mindre nöjda med servicen

Nykarleby Stadshus
Nykarleby Stadshus Bild: YLE/Chanette Härus Österbotten,Nykarleby,stadshuset i nykarleby

Nykarlebyborna är mindre nöjda med servicen än förr. Det visade åtminstone årets invånarenkät, som stadsstyrelsen fick ta del av på sitt möte på måndagen.

- Generellt har invånarna blivit mera kritiskt inställda, säger stadsdirektör Gösta Willman.

Willman funderar på vad det ökade missnöjet kan bero på.

- Eventuellt har det något att göra med att man den här gången också kunde fylla i enkäten på webben, eller så har det med det allmänna samhällsklimatet att göra, eller så har vi blivit sämre.

Stadsdirektör Gösta Willman
Gösta Willman Stadsdirektör Gösta Willman Bild: YLE/Chanette Härus Österbotten,Nykarleby,stadsdirektörer,gösta willman

Det var främst inom social- och hälsovårdssektorn som resultatet blivit sämre. Andelen som var nöjda med den servicen var något lägre än senast.

- Men om 70 % är nöjda eller mycket nöjda med hvc så är det fortsättningsvis höga siffror nationellt, även om det har gått ner något, säger Willman.

Tanken med invånarenkäten är att invånarna skall erbjudas en möjlighet att betygsätta den kommunala servicen och ge feedback på stadens verksamhet.

Biblioteket fick gott betyg

När det gällde demokratin och påverkningsmöjligheterna var det endast 18 procent som ansåg att påverkningsmöjligheterna var mycket goda.

- Det är ypperligt tillfälle när det är kommunalval i april att komma med och påverka, säger Gösta Willman.

De mest nöjda var invånarna över 65 år.

Det man var mest nöjd med är bildningssektorn, biblioteket och Arbis.

Gillar inte statens vägar

Fastigheter och vägunderhåll är man däremot kritisk till.

- Men det är ett faktum att de flesta vägar som man klagar på är statens vägar.

Nykarleby stad har under 2000-talet genomfört en invånarenkät varje mandatperiod. Årets enkät var den fjärde i ordningen.

Färre svar än tidigare

- Vi hade något färre svar den här gången. Som mest har det varit över 900, men nu fick vi 550 svar, säger Gösta Willman.

Invånarenkäten genomfördes på motsvarande sätt som tidigare år genom utskick till alla hushåll. Nytt för i år var att svaren kunde lämnas in också elektroniskt.

Resultaten från invånarenkäten kommer bland annat att användas i arbetet med stadens nya kommunstrategi.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten