Hoppa till huvudinnehåll

På torsdag hörs Folktinget i grundlagsutskottet om vårdreformen

Kvinna skjuter på rullstol där det sitter en äldre person.
Arkivbild. Kvinna skjuter på rullstol där det sitter en äldre person. Bild: Yle/Stefan Paavola äldrevård,äldreomsorg,äldrearbete

Nu har Folktinget fått inbjudan till grundlagsutskottet för ett hörande om jourförordningen i social- och hälsovårdsreformen.

På torsdag klockan tio möter folktingssekreteraren Markus Österlund grundlagsutskottet. Nu ska man vässa pennorna och skriva ett utlåtande som presenteras i utskottet i fråga på torsdag.

- Det handlar givetvis om att skapa förutsättningar för att svenskspråkiga i Finland ska få den grundlagsenliga rättighet som man har att få vård på lika villkor. I det lagförslag som behandlats i riksdagen och nu i grundlagsutskottet finns det stora brister, säger Österlund.

Österlund anser att det är skrämmande att regeringen i lagförslaget säger att det här kan leda till att det blir svårare att få vård på svenska, speciellt på grund av att avstånden blir längre. Något som är aktuellt för Österbotten.

- I Vasa sjukvårdsdistrikt och Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt finns det sammanlagt nästan 100 000 personer med svenska som modersmål. Enligt det förslag som nu ligger skulle de få väldigt lång väg till att få så kallad fulljourservice, den mest avancerade sjukvården. Det är något som vi givetvis kommer att problematisera och ta upp, säger Österlund.

Markus Österlund poserar i en korridor.
Markus Österlund Markus Österlund poserar i en korridor. Bild: YLE/Ted Urho Markus Österlund,folktingssekreterare

Tror du att ert hörande i grundlagsutskottet kan påverka saken?

- Givetvis hoppas jag att vårt hörande kan hjälpa svenskans sak. Jag vill ändå betona att det har varit ett otroligt grupparbete om man ser på kampen för att trygga det svenska. Folket har stått på Vasa torg och sagt sin sak i frågan och från olika håll och kanter har man tagit tag i den här frågan. Jag tycker själv att vi har goda argument som vi kommer att lämna över till grundlagsutskottet.

Senast dagen före hörandet, det vill säga på onsdag, ska Folktinget lämna in sitt utlåtande om jourförordningen till grundlagsutskottet. På torsdag offentliggör Folktinget sitt utlåtande.

Grundlagsutskottet inledde behandlingen av jourförordningen i social- och hälsovårdsreformen förra veckan. Inget av utskottets arbete är offentligt före arbetet är klart.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten