Hoppa till huvudinnehåll

Vad gör asylsökande som saknar giltigt pass?

De flesta av oss tar vårt id-bevis för givet. Det är något vi halar upp ur fickan och visar upp vid behov. Men så ser inte allas verklighet ut, speciellt inte om man är asylsökande.

När en person kommer till Finland och söker asyl här finns det två olika alternativ när det gäller identitetsbevis. Alternativ ett är att personen i fråga har ett giltigt pass eller id-handling med sig från sitt hemland som fungerar som identifikation också i Finland. Alternativ två är att den asylsökande inte har något identitetsbevis med sig från sitt hemland och då blir situationen lite mer invecklad.

- Alla asylsökande ges tillfälliga inkvarteringskort där bland annat namn, födelsetid och nationalitet framkommer. Avsikten med det här kortet är att personen i fråga ska kunna påvisa att han eller hon är asylsökande och på vilken mottagningscentral han eller hon bor, säger överkommissarie Tomas Skur vid Utlänningsenheten.

Kruxet ligger i att det här kortet inte är en officiell id-handling och därför inte ger några rättigheter i samhället. En asylsökande som enbart har ett inkvarteringskort kan till exempel inte öppna ett bankkonto eller köpa en öl i baren.

Kruxet ligger i att det här kortet inte är en officiell id-handling och därför inte ger några rättigheter i samhället.

Ett finskt personnummer är också något som man får först när man har en hemkommun registrerad. En asylsökande som väntar på beslut från Migrationsverket har ingen hemkommun och kan alltså inte få ett finländskt personsignum.

Vem är du egentligen?

Men varför är det då så svårt att förse dessa människor med giltiga papper som kan göra det lättare för dem att bli en del av samhället?

Enligt Tomas beror det på att man i Finland är väldigt mån om att ta reda på att en person verkligen är den som han eller hon uppger sig vara innan man ger personen ett id.

- För att man ska kunna få en officiell id-handling i Finland måste man kunna bestyrka sin identitet. I en del fall kan det här ta lång tid att utreda och ibland lyckas det aldrig.

Det här är en problematisk situation eftersom bestämmelserna leder till att det sitter många personer på asylboenden som inte kan börja sin väg in i samhället medan de väntar på svar från Migrationsverket.

Det här är en problematisk situation eftersom bestämmelserna leder till att det sitter många personer på asylboenden som inte kan börja sin väg in i samhället.

- Myndigheterna är medvetna om problematiken, säger Tomas.

Men det tycks vara invecklat att förändra situationen, och framför allt tar det tid. Bland annat har en arbetsgrupp från Inrikesministeriet utrett möjligheten att ge asylsökande ett så kallat kommunikationskort som också kunde fungera som ett id. Utredningen gjordes för fem år sedan och sedan dess har det inte hänt så mycket – bland annat för att polisstyrelsen inte tyckte att ett kommunikationskort var någon bra idé.

Så var befinner vi oss nu?

Jo, i en situation där många instanser och bestämmelser tillsammans kokar en märklig soppa. För vad hjälper det att diskrimineringslagen säger att ingen får diskrimineras på grund av ålder, ursprung, nationalitet, språk eller religion när vi samtidigt har andra regler som säger att ett tillfälligt inkvarteringskort till en mottagningscentral inte är en officiell id-handling.