Hoppa till huvudinnehåll

Dagcenterverksamheten kan få ny regi i Jakobstad

Jakobstads åldringsvänners äldreboende Hötorgscentret.
Jakobstads åldringsvänners äldreboende Hötorgscentret. Jakobstads åldringsvänners äldreboende Hötorgscentret. Bild: Yle/Kjell Vikman jakobstads åldringsvänner

Folkhälsan tar sannolikt över dagcenterverksamheten i Jakobstad efter Jakobstads Åldringsvänner r.f. Upphandlingsrundan visar enligt uppgift att prisskillnaden över en treårsperiod är över 130 000 euro.

Åldringsvännerna startade dagcenterverksamhet vid Hötorgscentret i Jakobstad år 2000 när staden lade ner sin egen dagcenterverksamhet. Nu klarar uppenbarligen inte föreningen av konkurrensen med Folkhälsan och verksamheten flyttas i så fall till Östanlid, tre kilometer utanför centrum. Social- och hälsovårdsnämnden behandlar ärendet på tisdag.

Åldringsvännerna har andra planer men ingenting är bestämt

Hötorgscentret i Jakobstad har demensboende, seniorboende och dagcenterverksamhet. Föreningen bygger som bäst ut seniorboendet i grannkvarteret och Villa Hannus skall stå klar inom ett år.

Planeringen för det så kallade Carpelanska huset är inte fastslagen eftersom bland annat dagcenterverksamhetens öde inte är fastslaget.

Staden Jakobstad har köpt 20 dagcenterplatser av föreningen men antalet kommer att minska till 15 efter upphandlingsrundan och Folkhälsan har gett det förmånligaste budet.

- Som det nu ser ut kommer vi att förlora dagcenterverksamheten, det känns bittert men vi måste sätta oss ner och fundera vad vi skall göra, säger verksamhetsledaren vid Hötorgscentret, Inger Gripenberg.

- Det ger en otrevlig osäkerhet att planera en verksamhet för bara tre år.

Flera seniorboendelägenheter

En möjlighet för Hötorgscentret är att bygga ut antalet lägenheter för seniorboende om och när dagcenterverksamheten inte längre behövs.

- Vi kan få in 3-4 lägenheter för seniorboende, det är en relativt enkel lösning för att få in pengar, det är så osäkert med staden och köptjänster, säger Inger Gripenberg.

- Det finns dock ett skriande behov av dagcenterverksamhet i centrum, det fungerar inte på samma sätt vid Östanlid.

- Vi kommer ännu att föra diskussioner med staden om dagcenterverksamhet.

Social- och hälsovårdsnämndens ordförande Marcus Suojoki (SFP) vill inte kommentera dagcenterfrågan innan nämnden sagt sitt.