Hoppa till huvudinnehåll

Team Danmarks entydiga mål: Guld till Danmark!

Danska roddare tränar på roddmaskiner, fotograferade genom fönster
Roddträning i Team Danmarks träningscenter i Köpenhamn. Danska roddare tränar på roddmaskiner, fotograferade genom fönster Bild: Yle roddträning,Team Danmark

Då Danmark i Rio gör sitt näst bästa OS genom tiderna och det bästa sedan 1948, handlar det inte om en utveckling som skett över en natt. Team Danmarks toppidrottsprogram startades för drygt 30 år sen, då beslutsfattarna var redo att acceptera tanken på en “elit”.

Det var i medlet av 1980-talet som det danska folketinget stiftade en lag om att främja elitidrotten i landet. Före det hade motståndet mot att finansiera elitidrott med offentliga medel varit stort. Under 1970-talet, då samhället präglades av ett solidaritetstänkande, var det breddidrott och friluftsliv som gällde i Danmark.

Som en följd av den nya lagen grundades Team Danmark, som sedan 1984 jobbat för dansk framgång inom idrotten. Man började med att starta konkreta forskningsprojekt och utbilda forskare som den danska elitidrotten kunde ha nytta av. Därefter fokuserade man på utbildning och projekt inom den egna organisationen och Team Danmarks expertgrupper. I den tredje fasen har man skapat en modell som ska förse de enskilda idrottsgrenarna och förbunden med den senaste kunskapen.

Idag läggs allt större fokus på talangrekrytering och talangutveckling.

Elitkommuner och idrottsskolor

På lokal nivå är huvudmålet att hitta och utveckla talanger. Team Danmark samarbetar med 22 så kallade elitkommuner runtom i landet. Det uttalade målet för samarbetet är Guld till Danmark!

I varje elitkommun finns det idrottsskolor, totalt 38 stycken, där eleverna i klass 0-9 förutom den obligatoriska skolgymnastiken också har minst två dubbeltimmar idrott på schemat varje vecka. Totalt har skolorna idag cirka tiotusen idrottselever, antingen på allmänna eller grenspecifika idrottsklasser.

Karta med Team Danmarks elitkommuner.
Team Danmarks elitkommuner på organisationens webbplats: www.teamdanmark.dk Karta med Team Danmarks elitkommuner. Bild: Team Danmark Team Danmark,elitidrottskommuner

I elitkommunerna arrangerar Team Danmark kurser i bland annat näringslära, idrottsskador och idrottspsykologi för tränare, idrottare och deras föräldrar, medan idrottslärarna får utbildning i åldersanpassad träning.

Andra tyngpunktsområden för Team Danmark är talangutveckling, kompetensutveckling, forskning och en rad andra projekt, som har att göra med bland annat faciliteter, elitidrottarnas studier, finansiering, ny teknologi, mm.

Drygt tusen medaljhopp

I dag omfattas drygt tusen elitidrottare av Team Danmarks program. De hör hemma i 28 grenförbund, av vilka 24 förbund klassas som antingen världsklassförbund eller internationellt elitförbund, medan fyra av förbunden (gymnastik, fäktning, tennis och vattenskidning/wakeboard) inte får något stöd. Däremot finns det enskilda idrottare i dessa grenar som får ta del av Team Danmarks service. Världsklassförbunden är åtta till antalet; badminton, cykling, handboll, kanot, orientering, rodd, simning och segling.

Den heltidsanställda personalen uppgår till 48 personer - idrottspsykologer, fysioterapeuter, massörer, bioanalytiker, prestationsanalytiker, kommunikationskonsulenter, idrottsfysiologer, fysiktränare, idrottsdietister, läkare och jurister. Bara en handfull personer har en chefstitel, resten finns till direkt för idrottarna.

Mål att vara en av världens bästa idrottsnationer

Danmarks ambition är att vara en av världens bästa idrottsnationer. Och då idrottslivet nu går vidare efter framgångarna i Rio har man valt tre strategiska mål för den kommande olympiaden. Det handlar om innovation, resurser och samspel.

Enligt färska undersökningar har allt fler länder fått upp ögonen för elitidrottens värde i samhället. Därmed investeras också mer statliga medel i idrotten än tidigare. Trots framgångarna hör Danmark till de få länder som idag satsar mindre på idrotten än för 15 år sedan. För att kunna hävda sig i konkurrensen också i fortsättningen jobbar Team Danmark för att få större resurser för elitidrotten.

Danska elitroddare tränar på roddmaskiner inomhus.
Danmark tog två medaljer i rodd i Rio-OS. Danska elitroddare tränar på roddmaskiner inomhus. Bild: Yle roddträning,rodd,roddmaskiner,Team Danmark

Rent resultatmässigt är Team Danmarks mål under perioden 2017-2020 att de grenförbund som stöds av Team Danmark ska prestera på högsta internationella nivå och vinna medaljer i EM, VM och OS. Samtidigt ska Danmark som nation placera sig i topp-5 bland nationer med mindre än 10 miljoner invånare och bland de 25 bästa bland alla nationer.

Det här målet tänker man uppnå genom att skapa bättre ramar och villkor för idrottarna, att främja innovation, forskning och utveckling av dansk elitidrott och att stärka det långsiktiga talangarbetet. Under vart och ett av de ovan nämnda insatserna finns flera specifika mål och åtgärder.

Inget stöd utan toppresultat

Huruvida de enskilda grenförbunden ska få stöd av Team Danmark eller inte, avgörs på basen av en grenanalys i åtta punkter, där förbundets verksamhet bedöms ur många olika synvinklar. Det handlar om organisation, sportsliga faktorer, talangarbete, kompetensutveckling, ekonomi och faciliteter. En viktig roll spelar resultatperspektivet på internationell nivå.

De stödberättigade förbunden kommer liksom tidigare att delas in i världsklass- och elitförbund, med mycket specifika kriterier. För att få status som världsklassförbund inom en individuell gren måste någon ha nått topp-8-placeringar och vunnit medaljer i VM eller OS under perioden 2013-2016. I lagsporterna måste landslagen ha deltagit på högsta internationella nivå vid VM eller OS under samma tidsperiod.

För att klassas som elitförbund krävs topp-8-placeringar i VM eller OS och/eller medaljer i EM mellan 2013 och 2016 för de individuella grenarna. Inom lagsporterna måste man antingen ha deltagit på högsta internationella nivå i VM eller OS eller ha en realistisk chans att göra det under stödperioden.

Tre stödnivåer för idrottarna

De enskilda idrottarna indelas i tre kategorier, världsklassidrottare, elitidrottare och bruttogruppsidrottare. I den andra kategorin ingår även unga talanger som ännu saknar meriter på stortävlingsnivå, men med potential att nå en sådan nivå. Idrottare i den tredje kategorin har inte tillgång till Team Danmarks expertstöd, men får utnyttja Team Danmarks övriga service, såsom karriärplanering, träningsfaciliteter, mm.

Badmintonspelarna Sara Thygesen och Niclas Nøhr är redo att serva.
Dubbelspecialisten Sara Thygesen hör till kategorin elitatleter. Matias Christiansen är ny mixed partner. Badmintonspelarna Sara Thygesen och Niclas Nøhr är redo att serva. Bild: Yle badminton,Team Danmark,Niclas Nøhr,Sara Thygesen

Team Danmark på webben

Den danska modellen presenteras åskådligt på Team Danmarks webbsajt. Samtliga 1051 idrottare som omfattas av verksamheten presenteras. Det är lätt att hitta information om stödgrenarnas kommande stortävlingar och vilka idrottare som kommer att delta, samt vilka idrottare som senast vunnit stortävlingsmedaljer för Danmark. Iögonenfallande är fokuseringen på vunna medaljer, både på nations- och individuell nivå.

Grafik som visar hur många stortävlingsmedaljer Danmark vunnit fram till november 2016.
På webbsajten presenterasTeam Danmarks medaljkonto i EM, VM och OS år 2016. Läget i slutet av november. Grafik som visar hur många stortävlingsmedaljer Danmark vunnit fram till november 2016. Bild: Team Danmark medaljtabell,Team Danmark

På sajten finns också välstrukturerad information om träningsupplägg, träningsmodeller, restitutionskoncept, mm., en guldgruva för både den som är ute efter baskunskap och den mer insatta. Dessutom hittar man grenspecifika styrkeövningar för idrottare i över 30 grenar.

Mer om Team Danmark i Sportmagasinet tisdag 22.11 kl. 21.00 i Yle Fem och Yle Arenan.

Läs också

Nyligen publicerat - Sport