Hoppa till huvudinnehåll

Trä- och papperskemi: Skogsindustrin kommer inte att försvinna

Två forskare tittar på en maskin
Fraktioner av trä används till exempel i 3 D-printning. Två forskare tittar på en maskin Bild: Stefan Willför/Åbo Akademi plugga vid åa

Trä- och papperskemi vid Åbo Akademi är ett av tre stycken laboratorier som i dag ingår i helheten naturmaterialteknik tillsammans med fiber- och cellulosatekonologi och pappersförädling.

Traditionellt har ämnet jobbat med skogsindustrin, berättar professor Stefan Willför. Det innebär att man arbetar med den nuvarande industrin för att lösa en del problem som kan förekomma på till exempel pappers- och massabruken, men också med kemiindustrin. För tillfället satsar man särskilt på att hitta nya hållbara lösningar, processer och produkter för att kunna utnyttja skogen på olika sätt.

- En spännande grej som vi gör just nu är att vi använder olika fraktioner av trädet, det vill säga cellulosa, hemicellulosa och lignin. Vi har jobbat flera år med processerna för att fraktionera dem och nu används de här rena fraktionerna i 3-D bioprintning, speciellt för kontrollerad läkemedelsutlösning och sårbehandling, förklarar Willför.

Skogen mycket mer än papper

Det att ämnet också har en så konkret koppling både till industrin och produkter i vår vardag fascinerar både Frida Sjögren och Stefan Willför.

- Det som jag tycker att är häftigt är då man inser hur mycket av den här typens produkter som Finlands industri producerar som vi som konsumenter inte ser. Hur mycket förpackningsmaterial det rör sig om bara inom industrin, hur mycket saker vi producerar bara för att en annan process ska gå enklare. Ett exempel är releasepapper, papper som du kan limma klisterbilder på som lossnar, som används för etiketter inom industrin, förklarar Sjögren.

- Jag tycker det är fantastiskt när man inser hur mycket av de grejer som vi har i vårt vardagliga liv som kommer från skogsindustrin. Du kan använda det som födoämnen, nedbrytbara materialplaster, speciellt med den här 3 D-printningen, som jag tror kommer att vara en stor grej om några år. Det är ju fantastiskt om du kan göra saker och ting själv med någonting som kommer från skogen, tillägger Willför.

Efterfrågan på kunnigt folk inom skogsindustrin är stor

Det är också det täta samarbetet med industrin som gör studierna intressanta, berättar Frida Sjögren som är inne på femte året av sina studier.

- En av de bästa sakerna är att laboratoriet gör en poäng av att inkludera också gästföreläsare från industrin för att berätta hur de saker vi pratar om på kurserna hanteras i arbetslivet eller inom företagen.

Arbetsplatserna för dem som har en examen i trä- och papperskemi finns främst inom industrin och det är också dit Frida Sjögren troligen söker sig efter avslutade studier. Att pappersindustrin skulle hålla på att dö ut i Finland, skriver Sjögren inte under, det finns en stor efterfrågan på kunnigt folk i branschen.

- Jag tycker att det är jätteviktigt att vi fortsätter utnyttja de resurser vi har i Finland, vilket är vårt trä. Jag vill veta vad vi kan använda träet till och jobba med det. Det finns mycket potential här. Vad jag kommer att jobba med vet jag ännu inte, men jag kunde se mig på ett pappers- eller massabruk, pappersföretag eller analysbolag.

Praktiska tillämpningar av vetenskap

Kemitekniken vid Åbo Akademi har förut haft ett rykte om sig att håva in stora summor i extern finansiering - Men det här har varit svårare under senare år. Fakulteten för naturvetenskaper och teknik har också drabbats hårt i de senaste samarbetsförhandlingarna som hållits vid Åbo Akademi, och här har man varit tvungen att anpassa verksamheten. Men nu verkar det som om intresset från industrins sida håller på att öka igen.

- Skogen och skogsindustrin kommer inte att försvinna någonstans. Många företag söker nya lösningar. Industrin gör inte heller längre intern analysservice och därför gör vi en hel del analysservice åt mer traditionella företag. Här har vi en mångårig erfarenhet inom till exempel extraktivämnesproblematiken inom skogsindustrin.

Det var Frida Sjögrens pappa som gav henne ett tidningsurklipp som handlade om naturmaterialtekniken på Åbo Akademi, vilket väckte intesse för ämnet.

- Jag kände inte alls till kemiteknik, men var intresserad av kemi, matematik och biologi. Då jag kom in på både kemiteknik och biokemi, valde jag kemiteknik. Jag har aldrig ångrat det.

Frida Sjögren och Stefan Willför
Studerande Frida Sjögren och professor Stefan Willför. Frida Sjögren och Stefan Willför Bild: Yle/Nina Bergman plugga vid åa

Vem borde söka sig till ämnet?

- Det passar för sådana som vill jobba med praktiskt tillämpad vetenskap. Alla som tycker om matematik, fysik och kemi, och som vill utnyttja sin kunskap praktiskt. Den här praktiska biten är inte heller så svår att förstå - det är ganska lätt att komma in i det. Förstås måste man vara intresserad, säger Sjögren.

- De som är intresserade av utnyttja naturresurser och har ett intresse för kemi. Man ska vara lite nyfiken också, eftersom vi jobbar med att nya lösningar. Och så ska man vara intresserad av problemlösning, fortsätter Willför.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland