Hoppa till huvudinnehåll

Utrikesutskottet slår fast: Inga frågetecken kring Ålands ställning

Ålands flagga.
Ålands flagga. Bild: Markku Ojala/All Over Press Åland,Ålands flagga,Ålands skärgård

Det rabalder som försvarsminister Jussi Niinistös (Sannf) väckte nyligen med sina uttalanden om Ålands demilitarisering, har fått riksdagens utrikesutskott att klargöra Ålands säkerhetspolitiska ställning.

Åland är ett demilitariserat och neutraliserat område, vars existens ingen stat har ifrågasatt. Utskottet konstaterar, i likhet med regeringen i sin utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse, att de internationella avtal som ingåtts om Ålands ställning inte hindrar Finland att öka det militära samarbetet inom Europeiska unionen, inom internationella organisationer och inom Norden.

Att försvara Åland ligger i Finlands intresse och är också Finlands skyldighet, konstaterar utskottet.

Wallin ser stark status

Enligt Svenska folkpartiets Stefan Wallin har Åland en mycket solid roll i internationella avtal.

Ålands status har inte heller ifrågasatts av något annat land.

- Att försvara Åland är fortsättningsvis Finlands förpliktelse. Det hindrar inte att vårt militära samarbete inom eu, inom internationella organisationer eller inom Norden förstärks, sa Wallin då betänkandet gavs offentlighet.

Vad sade Niinistö?

I oktober skrev försvarsminister Jussi Niinistö i sin blogg att Ålands demilitarisering snarare ökar riskerna för Åland än minskar dem. Han kom med samma åsikter i en intervju i Yleprogrammet Morgonettan.

På riksdagens frågetimme någon dag senare sade Niinistö att han inte hade föreslagit att Ålands demilitarisering skulla avskaffas, utan han ville föra fram att ett demilitariserat Åland är svårt att försvara.

Stor enighet i riksdagen

I övrigt kan det konstateras att det råder relativt stor enighet i riksdagen om Finlands utrikes- och säkerhetspolitiska linje. Utrikesutskottet var enat i alla stora frågor.

Målet är bland annat enligt utskottet att undvika att Finland blir en part i en väpnad konflikt. Skrivelsen on Nato följer riktlinjerna i regeringsprogrammet.

En av utmaningarna är att ingen vet hurudan utrikespolitik USA:s nyvalde president Donald Trumt tänker driva.

Vänsterförbundet lämnade in avvikande åsikt om ett par detaljer i betänkandet. Partiet skulle till exempel gärna ha sett en strängare linje gällande Nato.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes